Банкеръ Weekly

рейтинг

Фондовете стъпват по тънкия лед на доверието

"УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО" - април - юни 2014

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с отличие за най-успешните мениджъри. През 2006, 2007, 2008 и 2009 г. то отиде при "Елана фонд мениджмънт" АД. През 2010-а призът заслужи "ДСК Управление на активи" АД, а през миналата година - "Райфайзен асет мениджмънт (България)" ЕАД. През 2011 и 2012-а отличието беше поделено между тези две компании.


В този брой представяме поредната класация за дейността на управляващите дружества през второто тримесечие на 2014 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни. 


Повишаване на обема на акумулираните парични средства в сектора за управление на активи се наблюдава второ поредно тримесечие през тази година. Въпреки че депозитите все още са най-предпочитаният инвестиционен инструмент, хората със свободни пари продължават да търсят нови възможности да ги влагат. Сътресението в банковия сектор от края на юни накараха някои от клиентите да обърнат отново поглед към дяловете на предлаганите у нас договорни фондове. При свития пазар конкуренцията между управляващите дружества е особено силна и ще продължи да се изостря в следващите месеци. Успехът пък съпътства тези дружества, които бяха по-трезви в своята оценка за случващото се и успяха да "заговорят" на разбираем език с потребителите.


Има, разбира се, и какво още да се желае за ускоряване на темпа на възстановяване на пазара. Например рекламата на предлаганите договорни фондове като че ли все още не достига до всички, към които е насочена.


Данните от първото тримесечие показват

че общо двадесет от управляващите дружества у нас се подредиха сред номинираните и съответно взеха точки по отделните критерии, но само десет от тях (съгласно правилата) участваха в разпределението на местата в крайното класиране. Три от лицензираните фондмениджъри попаднаха в Топ 10 и по петте показателя и това естествено им гарантира запазване на позициите сред най-добрите. С леки размествания виждахме имената им в челото и през изминалите тримесечия на миналата година.


За пръв път всичките девет дружества, участвали в таблицата в края на първото тримесечие на 2014-а, са и в списъка на номинираните към края на юни. Към тях се присъедини и една нова компания - "Тексим асет мениджмънт" ЕАД. С точките от петте си класирания по отделните показатели и с едно първо място "Райфайзен асет мениджмънт (България)" остава на върха. И с 36 пункта (от възможните 50) е


"Най-доброто управляващо дружество"

през второто тримесечие. "Елана фонд мениджмънт", с номинации по всички критерии, си осигури 34 точки и е на второто място. Тройката на най-добрите попълва отново "ПФБК асет мениджмънт", което събра 31 пункта от четири номинации и едно първо място.


Отново четири от банковите фонд мениджъри са сред най-добрите в сектора за управление на активи. Класирането им е логично и най-вероятно те ще го затвърдят и в следващото тримесечие, тъй като техните учредители са сред най-големите и познати кредитни институции у нас. Но те пък привличат паричните средства на гражданите и фирмите с предлаганите дялове от 32 договорни фонда.


По данни от самите дружества в края на юни в портфейлите на всички български колективни схеми са привлечени 855.562 млн. лв., което е с над 10 млн. лв. повече спрямо резултата от първото тримесечие на 2014-а. А и повечето от тях са акумулирани по-голям обем парични средства. Така по критерия


нетна стойност на публично акумулираните активи

и деветте управляващи дружества отново са в Топ 10, а сред тях са и четири от банковите фондмениджъри. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" добавя над 14 млн. лв. за месеците между април и юни, а в портфейла му са влезли общо 259.477 млн. лв. и с това застава далеч пред конкурентите си. Въпреки че губи милион лева от активите си, "ДСК Управление на активи" с управляваните от него 183.661 млн. лв. пази втората си позиция. Тези две компании единствени успяха да прескочат и гросмайсторската граница от 100 млн. лева. След тях в тройката отново е и "ОББ асет мениджмънт". Експертите му също са добавили стойност към активите на компанията. "Елана асет мениджмънт" обаче успя да се вмести между тях и е с най-предно класиране измежду всички небанкови фондмениджъри (четвърто).


Инвеститорите винаги търсят по-добро управление на парите си, а някои от тях потърсиха услугите и се довериха на дружествата, които им предложиха и индивидуален портфейл от финансови инструменти. А по този начин всеки клиент има възможност да договори нивото на риска, което е съгласен да поеме, както и видовете активи, от които очаква да получи по-добра възвръщаемост. Тъй като тези контракти са с определена степен на конфиденциалност, това прави по-трудно събирането на информация по показателя


нетна стойност на активите под доверително управление

което важи и за другия критерий на класацията, свързан с него - средни активи на клиент. По-атрактивните условия за вложение, естествено, са причината за отчетения ръст в приходите при повечето от компаниите. "Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидер и по този показател, а управляваните от компанията 117.743 млн. лв. са се увеличили с над 2 млн. лева. На следващото го дружество - "Райфайзен асет мениджмънт (България)", са доверени още милион лева и то се грижи за 57.747 млн. лева. "КТБ асет мениджмънт" единствено е загубило част от активите си, като е олекнало с около милион лева и пази в портфейла си 36.888 млн. лева.


Именно по-малкото информация не ни позволява да видим в пълната й "цветност" картината в този сегмент от управлението на активи. В същото време логично е дружествата, които са най-високо в класирането по предния измерител, са с най-много от привлечените парични средства и по показателя


средни активи на клиент под доверително управление

След като получиха добра възвръщаемост, която увеличи вложението им, клиентите на двете водещи компании са им поверили допълнителни суми. "Ти Би Ай асет мениджмънт" води в подреждането - и средният размер на парите на един клиент е с около триста хиляди по-голям. Същото е положението и при следващото го дружество - "Астра асет мениджмънт", в което са се влели още парични средства.


През второто тримесечие няма промени при управляващи дружества, които са в челото по показателя


брой на колективните инвестиционни схеми

В края на юни номинираните в Топ 10 са организирали общо 69 фонда, което им осигурява и значително влияние в сектора. Иначе 29-те лицензирани фондмениджъри управляват общо 110 колективни инвестиционни схеми. "ДСК Управление на активи" е непоклатимо на върха със своите десет фонда. "Конкорд асет мениджмънт" (с девет схеми) го следва най-отблизо и в края на юни е на втората позиция, а "Елана фонд мениджър" (със седем фонда) допълва тройката.


"ОББ асет мениджмънт" е организирало шест фонда. Други четири мениджъри имат по пет, а с по четири колективни схеми са още пет фирми.


Играчите на пазара подхождат по-внимателно към парите си, поради което разместванията по показателя


брой на индивидуалните клиенти

вече не са толкова големи. Продължаващото намаляване на лихвените проценти по депозитите би могло да повлияе по някакъв начин в следващите три месеци. Сред номинираните през второто тримесечие нови клиенти са привлекли три дружества, но това не е следствие от силно изменение на обема на нетната стойност на активите. Със записаните 14 хил. клиенти "ПФБК асет мениджмънт" остава начело и, поне засега, единствено "ДСК Управление на активи" със своите 12 331 души се приближава към него. Допълващият тройката - "Капман асет мениджмънт", също стои стабилно с привлечените 1600 инвеститори.


Банковите депозити и договорните фондове изравняват позиции в съперничеството за привличане на клиенти. Хората обаче по-внимателно предприемат каквито и да са стъпки по отношение на изтегляне и разместване на паричните си средства. Седем от банките у нас предлагат и възможност за инвестиция в най-разнообразни взаимни фондове, така че няма да изпуснат клиентите си "без бой".


 


ПОБЕДИТЕЛЯТ"Райфайзен асет мениджмънт (България)" е управляващо дружество, изцяло собственост на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи.Компанията е организирала и управлява четири местни договорни фонда и предлага дялове от единадесет чуждестранни схеми на австрийското "Райфайзен Кепитъл мениджмънт" (Виена). То покрива пълната гама от рискови профили - от най-консервативните, през умерените, до високорисковите."Райфайзен асет мениджмънт (България)" е първото дружество на българския пазар, което предлага едновременно чуждестранни и местни колективни инвестиционни схеми. В неговия портфейл са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар - "Райфайзен (България) Фонд Ликвидност" и "Райфайзен (България) Фонд защитена инвестиция в евро".


Facebook logo
Бъдете с нас и във