Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФОНДОВЕТЕ ЧАКАТ ДАНЪЧНИ ПРОМЕНИ

Двата договорни фонда, които ще се управляват от ДСК Управление на активи: ДСК Стандарт и ДСК Балансиран фонд, ще започнат да предлагат свои дялове от началото на декември. Основната причина за по-късния им старт е, че учредители изчакват промените в Закона за облагане на дохода за физически лица, заяви за в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на ДСК Управление на активи Петко Кръстев. Според закона доходите от продажба на акции при условията и по реда на обратно изкупуване от инвестиционни дружества от отворен тип не подлежат на облагане. Това обаче не важи за доходите, получени от продажбата на дялове от договорен фонд. Не искаме да имаме недоволни клиенти, обясни Кръстев. Данъчният режим, при който функционират договорните фондове, както и препоръката при операции с книжата да се търси съвет от данъчен консултант присъстват в техните проспекти, но инвеститорите, които ги четат старателно, могат да се преброят на пръсти. Именно това по-късно може да създаде проблеми, тъй като много притежатели на дялове могат да не отбележат този доход и в данъчната си декларация. Тъй като и инвестиционните дружества от отворен тип, и договорните фондове работят на един и същ принцип, не би трябвало да има разлика в облагането им, но тя е факт. В повечето страни членки на Европейския съюз доходите от подобен род инвестиции не се облагат и това се счита за едно от основните им предимства. Именно затова Асоциацията на управляващите дружества вече е изпратила писмо до финансовото министерство, в което ясно е изразила желанието си договорните фондове да бъдат поставени в същия данъчен режим, при който работят и инвестиционните дружества от отворен тип. Засега са си издействали среща с ресорния заместник министър на финансите Кирил Ананиев. На ниво експерти срещаме разбиране, поясни Кръстев. Членовете на асоциацията вярват, че става въпрос за пропуск, който ще бъде отстранен тази година. Въпреки проявения оптимизъм се чуха и скептични гласове, които не изключиха възможността вместо договорните фондове да се приравнят данъчно към инвестиционните дружества от отворен тип, да стане обратното. Все пак неблагоприятният сценарий е малко вероятен, тъй като негативните ефекти от него са далеч повече от позитивните. От една страна, този налог ще донесе на държавата незначителен приход, а, от друга, ще доведе до рязко спадане на интереса към договорните фондове. Впрочем от месец на пазара оперират два договорни фонда - Сентинел Принсипал и Ти Би Ай Динамик. За този период те не само успяха да наберат необходимия капитал от 500 хил. лв., за да могат да започнат да изкупуват обратно своите дялове (както е по закон), но и го надвишиха значително. Нетната стойност на активите на Ти Би Ай Динамик достигна до близо 1.5 млн. лв., а тези на Сентинел Принсипл - 620 хил. лева. Предвиденият срок за набирането на минималния капитал от 500 хил. лв. е една година. Това даде повод на много от играчите на пазара да си направят извода, че интересът към договорните фондове е сравнително висок и оправдава очакванията им. Все пак редно е да се отбележи, че част от управляващите дружества се уговарят с институционални инвеститори (често близки до техните акционери) да закупят дялове от фонда и да набавят нужните 500 хил. лева. Само за месец Ти Би Ай Динамик (под управлението на Ти Би Ай Асет Мениджмънт) е успял да привлече около 150 инвеститори, а акциите му в обращение са достигнали до 138.8 хил. броя. Към 12 октомври всяка от тях е с емисионна стойност от 10.64 лв. и цена на обратно изкупуване от 10.33 лева. Нетната стойност на активите на един дял пък е 10.43 лева. За сравнение, при старта на публичното предлагане един дял от Ти Би Ай Динамик бе 10.20 лева. Дали заради неуредиците в данъчното законодателство, или защото са заложили на дългосрочна стратегия, инвеститорите все още не искат да продават своите акции. Ти Би Ай Динамик е високорисков фонд, което ще рече, че инвестира предимно във високорискови книжа (акции, които се търгуват на регулирани пазари в страната и в чужбина), които съответно могат да донесат и по-висок доход. Този вид колективни схеми са насочени основно към индивидуални инвеститори, които искат да разпределят риска от инвестицията си и нямат време да проучват пазара за самостоятелна игра. Именно такива са най-често клиентите в офисите на договорните фондове. Сентинел Принсипал е привлякъл до този момент около 70 инвеститори. Акциите му в обращение са близо 613 хил. броя, а нетната стойност на активите му е 615 хил. лева. Емисионната стойност на един дял е 1.0088 лв., докато цената за обратно изкупуване за дялове, придобити за срок над 90 дни, е 1.0038 лв., а до 90 дни - 0.9937 лева. Нетната стойност на активите на един дял е 1.0038 лева. Договорният фонд Сентинел - Принсипал е от балансиран тип и инвестира главно в български и чуждестранни акции, корпоративни и ипотечни облигации, които се търгуват на регулираните пазари.До края на годината активите на договорните фондове ще достигнат общо до около 5 млн. лв., прогнозира изпълнителният директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт Стоян Тошев. Според изпълнителния директор на БенчМарк Груп Любомир Бояджиев, този сегмент ще се наложи като един от най-бързо развиващите се на капиталовия пазар. В потвърждение на думите му от средата на ноември ще започне да предлага дяловете си консервативният БенчМарк Фонд 1. Емисионната стойност на един дял от него ще бъде 100 лева. Освен това в Комисията за финансов надзор вече са подадени документите за още един фонд под шапката на управляващото дружество на БенчМарк Груп - БенчМарк Фонд 2. Той ще бъде високорисков и ще инвестира предимно в книжа, които се търгуват на БФБ-София. До края на следващата година ще бъде създаден и трети фонд, за да се обхване пълната гама от комбинации между риск и доход - БенчМарк Фонд 3. Неговото излизане на пазара обаче ще зависи от това как ще потръгнат другите два фонда. Според Бояджиев до края на следващата година активите на консервативния фонд ще достигнат до 20-25 млн. лева. Той изрази надежда, че високорисковият фонд ще привлече още повече средства. Освен с дупките в данъчните закони договорните фондове, както и инвестиционните дружества се сблъскват и с още един проблем - ликвидността на БФБ-София Подзаконово изискване е поне 70% от активите на фонда да имат пазарна цена (това е среднопретеглената цена на сключените от тях сделки в най-близкия ден от последния 30-дневен период в обем не по-малък от обема на притежаваните от фонда книжа). Поради ниската си ликвидност значима част от книжата, които се търгуват на българския фондов пазар, не могат да попаднат в портфейла на договорните фондове и инвестиционните дружества. Именно това ще насочи голяма част от средствата на фондовете към борсите в Централна и Източна Европа. Прави впечатление, че сега действащите два договорни фонда са регистрирани на борсата, въпреки че това не е задължително за тях. Мениджърите на ДСК Управление на активите също имат намерение да качат на борсата ДСК Стандарт и ДСК Балансиран фонд. Така се улеснява достъпът на институционалните инвеститори до акциите им. Присъствието на цените на обратно изкупуване в сайта на фондовата борса също е едно удобство за инвеститорите и популяризира тази възможност за инвестиции. От друга страна, дребните купувачи могат да избират как да си закупят дялове от фонда. Те могат да го направят на гишетата на управляващите дружества и да избегнат комисионите, които иначе би трябвало да платят на инвестиционните посредници. Договорните фондове са нова схема за колективно инвестиране на българския пазар, аналог на популярните в света взаимни фондове. Те инвестират набраните от своите акционери средства в ценни книжа с различно съотношение на риск и доходност. Основното предимство на фондовете е, че те предлагат професионално управление на вложените средства, диверсификация на риска, както и висока ликвидност на инвестицията. Цената на дяловете се определя на база на нетната стойност на активите на фондовете. Печалбата за инвеститорите зависи от дохода, получен от инвестицията в портфейла от ценни книжа. До момента у нас лиценз са получили пет договорни фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във