Банкеръ Daily

класация

Фондмениджърите управляват вече над 2 млрд. лева

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

 


Април - юни  2021

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" АД оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2020 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през второто тримесечие на 2021 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни 2021 година.


 

Пазарът за управление на активи у нас продължава да расте и през второто тримесечие на тази година, показва проучването  на "БАНКЕРЪ". Подтиквани от ниските лихви по кредитите много от инвеститорите се огледаха и за нови възможности и прехвърлиха част от парите си в договорни фондове. Числата показват, че над 129 млн. лева повече са привлечени от клиенти в българските колективни инвестиционни схеми в края на юни. А новината през второто тримесечие е, че нетната стойност на активите на управляващите дружества вече е над 2 млрд. лева. 

Гражданите и фирмите вече не разчитат толкова на банките като място за съхранение на пари си, като и ръста на спестяванията в депозити забавя темп.  Но конкуренцията между кредитните институции и управляващите дружества за свободните финанси продължава.

През периода между април и юни тази година продължава тенденцията за повишение на обема на активите, расте и  броят на клиентите на договорните фондове, но също така и преобразуването  на портфейлите.  През юни Комисията за финансов надзор отне лиценза на управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт", което е от групата около Иво Прокопиев. То вече няма договорни фондове в портфейла си след като някои продаде, а други затвори.

"ЕФ асет мениджмънт" получи разрешение от регулатора за организиране на национален договорен фонд от отворен тип "ЕФ Потенциал". Комисията за финансов надзор издаде разрешение за преобразуване чрез вливане на ДФ "Астра Комодити" в ДФ "Астра Енерджи" и двата управлявани от "Астра асет мениджмънт".

Изчисленията ни показаха, че точки по критериите, които използваме за формиране на класацията ни, са получили 17 от управляващите дружества, които имат лиценз от Комисията за финансов надзор, а и ни предоставиха данни за дейността си. Сред тях са и три управляващи дружества, организирани от банки. Но само 12 от тези компании (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане. 

Единствено управляващото дружество "Елана фонд мениджмънт" спечели точки и по петте показателя, а това естествено му помогна да остане начело в списъка на най-добрите за периода между април и юни 2021-а. Фондмениджърът е бил сред номинираните и през всяко едно от предходните тримесечия.

Няма промени в десетката на номинираните в класацията спрямо първото тримесечие на 2021-а. Разликата е единствено в някои вътрешни размествания. Промяна има и в челната тройка. "ОББ асет мениджмънт" се изкачи едно място нагоре и сега е на второ място. "ДСК Управление на активи" също направи крачка нагоре и вече е в тройката.

С петте си номинации и със спечелените 35 точки (от възможните 50) "Елана фонд мениджмънт" е

"Управляващо дружество на второто тримесечие"

"Компас Инвест" излезе от тройката и слезе по-надолу в подреждането.

Банковите фондмениджъри и през второто тримесечие пазят своите позиции в сектора за управление на активи, а три от тях отново са сред номинираните в Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи" отново са дружествата с най-големи активи. Те имат и най-много договорни фондове, които управляват, и най-голяма клиентска база. Принадлежността им към големи банкови групи ги прави по-привлекателни за инвеститорите, които могат да прехвърлят паричните си средства от депозити в колективни схеми, и обратно. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                        ТОЧКИ

1.               "Елана фонд мениджмънт" АД                            35

2.               "ОББ асет мениджмънт" ЕАД                               30

3.               "ДСК Управление на активи" АД                          25

4.               "ПФБК асет мениджмънт" АД                               24

5.               "Райфайзен асет мениджмънт (България)" АД  23

                  "Ди Ви асет мениджмънт" ЕАД                            23

7.               "Компас Инвест" АД                                              21

8.               "Карол капитал мениджмънт" ЕАД                     19

9.               "Астра асет мениджмънт" АД                              17

10.             "Конкорд асет мениджмънт" АД                          14

Забележка: Максималният брой точки е 50.

 

За поредно тримесечие продължава да расте нетната стойност на активите на българските управляващи дружества. За пръв път през второто тримесечие обаче обемът на тези парични средства прескочи два милиарда лева. В края на юни те са управлявали общо 2.045 млрд. лв., а активите им са нараснали с над 129 млн. лева. Това е лек спад спрямо първото тримесечие, когато в тези колестивни схеми са били привлечени 154 млн. лева. Числата показват, че почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. А доказателство за интереса към договорните фондове е и това, че седем фондмениджъри от Топ10 по този показател имат в портфейлите си по над 100 млн. лева. И през тази година се очаква склонността към спестявания да бъде силно изразено в условията на всеоще несигурна среда. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

най-големите управляващи дружества пазят позициите си. А трима  банкови фондмениджъри отново са на челните трите места. Още четири дружества - "Конкорд асет мениджммънт", "Реал Финанс асет мениджмънт", "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", са прескочили кота 100 млн. лв. за привлечени парични средства.

"ОББ асет мениджмънт" отново е най-успешното дружество. Експертите му са добавили в портфейла над 23 млн. лв., и с 407 млн. лв. то е пред конкурентите си.

"ДСК Управление на активите" са привлекли над 42  млн. лева и управляват 263.40 млн. лева. В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са акумулирани дванадесет милиона лева  и активите му вече са в размер на 209.18 млн. лв., с което компанията запазва третата позиция на почетната стълбица.  

"Конкорд асет мениджмънт" и през второто тримесечие е най-добре представилият се небанков фондмениджър. С привлечените  над два милиона лева той  вече управлява общо 136.71 млн. лева.

Запазва се високо нивото на парите под доверително управление. Това е продукт, който помага на инвеститорите, които искат да постигнат доходност от своите свободни пари при риск, съобразен с индивидуалните му инвестиционни намерения, като става въпрос са по-солидни спестявания.

Чрез този инструмент се осигурява по-личен подход към клиентите и към парите им. Откриват се подходящи индивидуални възможности за инвестиране, с което се постига и по-висока печалба в сравнение със съществуващите банкови или небанкови инвестиционни продукти. Това кара управляващите дружества да са по-повнимателни при разкриването на информация за такива едни проекти. Затова е по-трудно да се съберат повече данни и да се направи едно по-коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Все пак един кръг от компании в това подреждане донякъде "осветлява" този сегмент. Тези фирми са сред най-предпочитаните за този тип услуги, както бе и във всички тримесечни класации на "БАНКЕРЪ".

"Ди Ви асет мениджмънт" е лидерът по този показател, като портфейла му е натрупал още  стойност до 304.026 млн. лева. Фирмата остава единствената, която успя да прескочи границата от 300 млн. лв. по този показател. След нея се подреждат "Компас Инвест" и "Карол капитал мениджмънт", които са акумулирали в доверителните си схеми за инвестиране съответно по 39.84 и 35.78  млн. лева. 

По другия показател - 

средните активи на клиент под доверително управление

има малки размествания през второто тримесечие. И тук "Ди Ви асет мениджмънт" води убедително, а най-наблизо до него са "Елана фонд мениджмънт" и "Астра асет мениджмънт".

Постепенно договорните фондове в България, като алтернатива за свободните пари на фирмите и на българите, разкриват предимствата си. А фондмениджърите търсят и нови възможности за привличане на потенциални клиенти. Това  става чрез преобразуване на съществуващите или пък организиране на нови колективни инвестиционни схеми, с привличане на нови клиенти или пък промени в мениджърските екипи за развитие на нови идеи и ниши от пазара.

Увеличението на нетната стойност на активите на българските управляващи дружества е подкрепено именно от създаването на нови договорни фондове. Това увеличи и

броя на колективните инвестиционни схеми,

от които може да се избира.

В списъка на номинираните в Топ 10 няма промени, а включените в него фондмениджъри запазват влиянието си в сектора. Те управляват вече 95 фонда от общо 138-те, организирани от лицензираните 29 фондмениджъри към края на юни. "Експат асет мениджмънт", който има в портфейла си 16 схеми, остъпи първата позиция. Лидер вече е "ОББ асет мениджмънт" с 19 фонда. "ДСК Управление на активи" ги следва с 13 схеми. С по седем колективни схеми в портфейла си са "Елана фонд мениджър", "Конкорд асет мениджмънт" и "Компас Инвест".

Седемте управляващи дружества, които са организирани от банкови институции, остават важен фактор в сектора, след като контролират над една четвърт от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (41 броя), като имат и повече схеми през второто тримесечие.

Броят на клиентите са тези, които показват интересът към даден бизнес. Пандемията от коронавирус промени бизнес средата у нас, като увеличи несигурността - и за работните места, и за доходите. Домакинствата и фирмите кътат парите си в банките въпреси нулевите лихви. Някои от тях обаче търсят и други възможности за спестяване.

Големите управляващи дружества продължават да разширяват "владенията си" като привличат и нови клиенти. Някои от по-малките фондмениджъри също увеличават броя на клиентите си. Но през второто тримесечие числата не влияят така осезаемо върху показателя

брой на индивидуалните клиенти

Така или иначе фондмениджърите у нас вече имат достатъчно история като е ясна посоката на развитие на портфейлите им от договорни фондове. Инвеститорите и клиентите им вече са достатъчно информирани състоянието на пазара за управление на активи и не са така припряни да разместват спестяванията си. От друга страна, ниските доходи и страховете не позволяват на колективните схеми да имат по-силно присъствие в портфейла на българите. Числата от БНБ редовно очертават интереса към банковия депозит, които си остават предпочитаното вложение.

И темата за броят на клиентите е чувствителна за бизнеса, поради което не всички компании са склонни да споделят такава информация. По тази причина не може да се види  пазарът за управление на активи в неговата цялост. 

В края на юни "ОББ асет мениджмънт" остава начело, като се увеличава и броят на ползващите неговите продукти, които вече са 45 000  човека. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" е привлякъл още клиенти - вече 16 756, в своите фондове. Силен интерес показва и "ДСК Управление на активи" като мениджира парите на 16 400 инвеститори, а инвестиции в "ПФБК асет мениджмънт" са направили 14 хил. души в петте му фонда.

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага дялове от седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли, и спестовни планове.

В последните 19 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява годишната класация на в. "БАНКЕРЪ" за фонд мениджъри в България седем пъти от 2006 г. насам.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД.  Николов е и член на съвета на директорите на управляващото дружество, в който участват също Ивайло Пенев и Николай Павлов.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във