Банкеръ Weekly

рейтинг

Фондмениджърите топят страховете

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - 2012


От 2006 г. в. БАНКЕРЪ представя всяко тримесечие две свои уникални класации: за Управляващо дружество и за Инвестиционен посредник. Годишният цикъл завършва с награда за най-успешните мениджъри. Призът за най-добро управляващо дружества у нас за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. получи Елана фонд мениджмънт АД. През 2010-а наградата заслужи ДСК Управление на активи АД, а през следващата 2011-а я сподели заедно с Райфайзен асет мениджмънт (България) ЕАД.


В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2012 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат на собствени изчисления. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2012 година.nbsp;


Капиталовият пазар у нас остана в примката на кризата и през тази година. Заради слабостта на фондовата борса и ниската й ликвидност българските фондове продължават да стоят настрана от БФБ-София. По тази причина средствата им в акции намаляват. В същото време банковите депозити остават най-големият конкурент при привличане на спестяванията на домакинствата и фирмите.


Логичното следствие от това са разместванията в тримесечната подредба на управляващите дружества и организираните от тях взаимни фондове, която прави в. БАНКЕРЪ. Няколко от тях смениха собственика си (например, Инвест фонд мениджмънт), други върнаха лиценза си или пък Комисията за финансов надзор им го отне. През юли това се случи със Стандарт асет мениджмънт. Но пък трима от фондмениджърите излязоха на пазара с нови възможности за инвеститорите.


С класирания в челната тройка по всички показатели и с по едно първо място в тях върха на таблицата делят две банкови управляващи дружества. ДСК Управление на активи и Райфайзен асет мениджмънт (България) стоят стабилно най-отгоре на пирамидата. И двете събраха по 44 точки (от възможните 50). Трябва да отбележим, че с такъв точков актив те бяха на първо място и през миналата година. Елана фонд мениджмънт спечели 35 точки и също запази мястото си на почетната стълбица.


В края на септември общо в портфейлите на всички български колективни схеми са акумулирани активи за 483.694 млн. лв., което е със 105.841 млн. лв. повече спрямо резултата предната година. По критерия


нетна стойност на публично акумулираните активи

първите пет упраляващи дружества от миналата година вървят отново в пакет, а трима банкови фондмениджъри уверено водят колоната. Райфайзен асет мениджмънт (България) добавя в сметката си още 63.006 млн. лв. за последните дванадесет месеца (до септември 2012-а). С акумулираните парични средства - общо 161.491 млн. лв., фондмениджърът е едноличен лидер в класацията по показателя. ДСК Управление на активи печели през периода още 6.798 млн. и с 49.501 млн. лв. задържа втората позиция. С привлечените 3.615 млн. пък ЦКБ асет мениджмънт успя да направи една крачка нагоре и влезе в челната тройка.


Доверителното управление на активи, което осигурява индивидуална инвестиционна стратегия за всеки един клиент, дава по-добри възможности за вложение и съответно носи по-висока печалба. Тази специфика пък прави трудно събирането на информация по показателя


нетна стойност на активите под доверително управление

както и по свързания с него измерител - средни активи на клиент. Ти Би Ай асет мениджмънт е безспорният лидер в това подреждане. Портфейлът му е изтънял с 2.92 млн. лв. в края на септември и той управлява активи за 139.473 млн. лева. Фирмата е и единствената, която успява да прескочи гросмайсторската граница от 100 млн. лева. Въпреки че отчита отлив в обема на привлечените средства (с 11.034 млн.) Райфайзен асет мениджмънт (България) си запазва втората позиция с 45.192 милиона.


Големите управляващи дружества, които са привлекли най-много парични средства за доверително управление, са на челна позиция и в подреждането по показателя


средни активи на клиент под доверително управление

Ти Би Ай асет мениджмънт е лидер и в него, но средствата на един вложител вече са намалели с около 365 хил. лева. Всеки от инвеститорите в следващите го две банкови управляващи дружества обаче е увеличил сумата на своето вложение.


Най-големите играчи оформиха групата, която държи лидерството по показателя


брой на колективните инвестиционни схеми

Десет от тях отново запълниха списъка на номинираните, а за силата им говори и фактът, че в портфейлите им са вписани 53 фонда от общо стоте, организирани от 29-те лицензирани фондмениджъри. Със своите седем схеми Елана фонд мениджър е на върха, както бе и година по-рано. Освен това той предлага дялове и от схемата Защитен фонд. След него са четири фондмениджъри с по шест фонда. Ти Би Ай асет мениджмънт и ПФБК асет мениджмънт ги следват с по пет, а с по четири колективни схеми са други три дружества.


Разместванията по показателя


брой на индивидуалните клиенти

nbsp;


не са големи. С течение на годините всяко от управляващите дружества вече си е създало един кръг от вложители, който се променя минимално в зависимост от моментното състояние на семейните бюджети. Преливането на инвеститори от взаимните фондове вече се уталожи и не влияе толкова силно върху обема на активите. Трите най-търсени дружества от миналата година - ДСК Управление на активи, Елана фонд мениджмънт и Райфайзен асет мениджмънт (България), пазят позициите си и през тази година. Първото е привлякло 906 клиенти повече, а във второто общо 380 човека са променили плановете си. Във Райфайзен асет мениджмънт (България) са влезли 176 вложители, което му позволява да остане на третата позиция.


nbsp;


nbsp;


ПОБЕДИТЕЛЯТ


ДСК Управление на активи АД е учредено през 2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество от декември същата година.Първият му договорен фонд - ДСК Стандарт, e организиран през август 2005 г., а в портфейла му вече има шест колективни инвестиционни схеми, които покриват основните рискови профили и инвестират основно на нашия пазар. Фондмениджърът предлага и услуги по управление на индивидуален портфейл, включително и на институционален инвеститор, както и по предоставяне на консултации за операции с ценни книжа.Дяловете на фондовете се дистрибутират от 140 поделения на Банка ДСК, което е най-голямата мрежа за дистрибуция на взаимни фондове у нас.Акционери в дружеството са Банка ДСК ЕАД, която контролира 66% от капитала и най-голямото управляващо дружество в Унгария - ОТП Фонд Мениджмънт (с 34% дял), създадено през 1993 г., което е собственост на най-голямата унгарска банка - ОТП Банк.nbsp;


nbsp;


ПОБЕДИТЕЛЯТРайфайзен асет мениджмънт (България) е управляващо дружество, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи.Райфайзен асет мениджмънт организира и управлява шест местни договорни фонда и предлага дялове от дванайсет чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл мениджмънт, Виена. То покрива пълната гама от рискови профили - от най-консервативните, през умерените, до високорисковите.Райфайзен асет мениджмънт (България) е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага едновременно чуждестранни и местни колективни инвестиционни схеми. В неговия портфейл са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар - Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар и Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във