Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фонд "Земеделие" преведе 72.4 млн. лева за намален акциз върху газьола

От Държавен фонд "Земеделие" преведоха първия транш за почти 72.4 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола на земеделските стопани.

Парите са разпределени на  11 504  земеделски стопани. Изплатените средства представляват 87.78% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на всички 11 504 земеделски стопани с втори транш в началото на 2021 г.

Бюджетът за тази година по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2019 г., е 84 млн. лв. при ставка от 0,36 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за държавната помощ.

Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във