Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фонд "Земеделие" плати близо 20 млн. лева за хуманно отношение към птиците

 В последната седмица на месец март Фонд „Земеделие“ изплати още близо 3 милиона лева за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците. Така до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона лева по 200 договора.

Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици. Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. 

"Фондът" продължава да сключва договори по подадени в срок заявления. Средствата по схемата се изплащат след приключване на административните проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във