Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фонд "Земеделие" изплати 91 млн.лева на стопани от специфични райони

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 91 170 646 лева на 32 791 земеделски стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020.

Изплатената субсидия по подмярка „Компенсационни плащания в планински райони“ е в размер на 68 975 673 лева. По подмярка – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ са разплатени 22 194 973 лева.

Окончателното изплащане по тази мярка ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във