Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фонд "Земеделие" изплати 1,8 млн. лева компенсации за пропаднали площи

Държавен фонд "Земеделие" компенсира загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. за над 1,8 млн. лева (1 882 709 лева). Платени са компенсации на 203 земеделски стопани, декларирали общо е 5 253,14 ха. площи.

Плащанията са по Схемата за държавна помощ. На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.

С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци. Обезщетението за зърнени, фуражни култури и слънчоглед е 50% от действителните разходи за отглеждане, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40% от действителните разходи за отглеждане на царевица и лешници, а за слънчоглед и пшеница - до 25%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във