Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фонд "Земеделие" изплати 17.5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие

Държавен фонд "Земеделие" изплати близо 17.5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие. Подпомагането е достигнало до 2800 земеделски стопани, посочват от фонда.

По направленията "Биологично пчеларство",  "Биологично земеделие" и "Агроекологични плащания" са преведени над 6.2 млн. лева.

По направленията "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", "Агроекология и климат" и "Агроекологични плащания" са платени над 11.2 млн. лв.

Според утвърдените правила, 75% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% от Националния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във