Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИСКАЛНАТА РАМКА ПОПАРИ БИЗНЕСА

Отложеното въвеждане на нулева ставка за данък печалба при реинвестиране е най-малкото разочарование, което българският бизнес преживя през последните дни. Обявената фискална рамка за бюджетната 2002 г. в уеб-сайта на Министерството на финансите попари Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Двадесетте им предложения как да се подобри икономическият климат у нас, които техните експерти представиха миналата седмица, направо увиснаха във въздуха. Българската икономика е в много тежко положение, а очертаващата се рецесия в развитите страни ще създаде допълнително затруднения. Съпротивата на МВФ (бел. ред. - да приеме нулевата ставка за данък печалба) блокира още първата крачка на правителството да стимулира бизнеса, но то може да потърси други ресурси, аргументира предложенията на двете работодателски организации заместник-председателят на Стопанската камара Дикран Тебеян. За тях остана слабата утеха, че новият кабинет бил по-отворен за диалог от предишния и проявявал добронамереност. Правителството прие 80% от нашите предложения, но не стана ясно кога това съгласие ще се превърне в реалност. Затова искаме, ако то не ни помага, поне да не ни пречи, коментира председателят на БТПП Божидар Божинов. По думите на колегата му от БСК Божидар Данев, след срещата с представители на новата власт в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа, бизнесът се чувствал притиснат повече от всякога. Нашите предложения срещнаха разбиране, но на въпросите кога и как ще бъдат реализирани получихме отговори в духа на когато му дойде времето. Ние обаче искаме да чуем конкретни срокове, защото в икономиката времето е важен фактор. В областта на данъчната политика кабинетът изцяло отхвърли предложенията за:- нулева ставка по данък печалба;- възстановяване на данъчния кредит за 15 дни;- отмяна на регулирането на слабата капитализация за лихвите по банкови кредити в член 26 от Закона за корпоративното подоходно облагане;- доброволна регистрация по Закона за данък добавена стойност, включително и за инвеститорите на зелено, при вложени от тях 75 хил. лева.В същото време намаляването на данъка върху окончателния финансов резултат на 15% ще се почувства само от големите фирми, отбеляза Данов, докато предприемачите, които плащат акцизи, въобще няма да го усетят. Тези косвени налози вече са вдигнати за някои стоки, потреблението им ще се ограничи и това ще повлияе отрицателно върху печалбите на техните производители. Планираното увеличение на размера на дивидента, който държавата ще получава от участието си в ООД и АД, съответно от 20% и 30% на 80%, пък ще намали инвестиционната активност на предприятията.Дикран Тебеян е убеден, че предложените от работодателите мерки далеч нямаше да намалят приходите в държавния бюджет, а тъкмо обратното - щяха да ги увеличат. Връщането на ДДС за 15 дни е напълно разумен срок, ако обаче всички фирми имаха това право. Според сега действащия закон данъчната администрация прави проверка дали има основания да възстанови данъка и едва след това дава разрешение. Защо философията да не бъде променена - първо, администрацията да връща данъка по подадената справка-декларация и след това да прави проверка? А санкциите за неверни данни да станат много строги. Ако тези пари не се бавят, а се завъртят в икономиката, особено при хроничната липса на оборотни средства, ще спечелят и държавният бюджет, и бизнесът, а евентуалните данъчни измами рязко ще намалеят, смятат експертите от БСК и БТПП. Общо 300 млн. лв. ще загуби бюджетът при намаляване на срока за връщане на данъчния кредит от четири на три месеца. Не е възможно този срок да се съкрати на 15 дни, както искат бизнесорганизациите, беше отговорът на вицепремиера Николай Василев. Колкото до идеята за въвеждането на доброволна регистрация по ДДС, по принцип тя се приемала от кабинета, но трябвало да се осъществява внимателно. Работодателите настояват бързо да се въведе подаването на справките-декларации и плащането на данъка по ИНТЕРНЕТ, още повече, че вече е в сила Законът за електронния подпис. Това ще улесни големите компании с разгърната мрежа в страната, които сега буквално превозват отчетите си с камиони. Абсолютно безсмислено е - подчерта Тебеян - в страна с такова затруднено банково кредитиране да има данък върху лихвите по кредитите. В европейските страни съществува регулация на слабата капитализация, но там става дума за кредитирането между свързани лица. Много бързо, според заместник-председателя на БСК, трябва да се премине и към обслужването на едно гише. В щата Мериленд например за един ден фирмата се регистрира и може да започне стопанската дейност. А у нас в най-добрия случай са необходими 179 дни за регистрация в съда и уреждането на разрешителни от ВиК, НЕК, ХЕИ, противопожарна охрана и други. На всичко отгоре, вместо да ограничи размера на таксите, които се събират от бизнеса и според БСК представляват скрито данъчно облагане, фискалната политика на правителството предвижда тяхното актуализиране през следващата година. През 2001-ва сумите по показател Държавни и съдебни такси в държавния бюджет ще са 234 млн. лв. при 197 млн. лв. през 2000 година. Съгласно конституцията данъците се въвеждат от парламента, но със сега действащото законодателство се въвеждат такси, които не отговарят на реалните разходи, твърдят експерти от двете организации. Те предложиха да се направи преглед на всички лицензионни и разрешителни режими, да се определи кои да останат и кои да бъдат отменени, а също и със закон да се ограничи максималният размер на таксите, така че те да не надвишават с 5-10% реалните разходи по услугата, за която са платени. Облагането с 10 на сто на увеличения брой телефонни импулси, въвеждането на ДДС за туристическите пакети, продавани в чужбина, актуализирането на размера на патентните данъци, увеличената авансова вноска за ДОД от 15 на 20%, промяната на базата за определяне на данъка върху недвижимите имоти и др. хвърлят нови черни краски върху и без това мрачната картина, която се очертава пред българския бизнес догодина. На този фон обещаните четири придобивки за предприемачите - 15% данък върху окончателния финансов резултат на фирмата, тримесечен срок за възстановяване на данъчния кредит, премахване на бандерола за виното и заделянето на 20 млн. лв. за микрокредитиране, са просто незначителни, единодушни бяха представителите на БТПП и БСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във