Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фирмите в област Търговище ще търсят нов персонал през следващите 12 месеца

Най-дефицитни се оказват професии, които са необходими за задоволяване на потребностите в конфекционното производство, хранително-вкусовата промишленост и други индустриални производства.

Нов персонал ще търсят 16% от фирмите в област Търговище през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от второто за тази година анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. То е било проведено в периода между 1 август  20 септември от Агенцията по заетостта, съобщиха от областната администрация. Заместник областният управител Панайот Димитров е ръководил заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. Запазва се тенденцията за търсене на медицински специалисти, шофьори и инженери, става ясно от проучването.

Намаляват значително потребностите от работници без квалификация (от 495 неквалифицирани работници през първото проучване на 159 по време на настоящото), като от тази група ще се търсят общи работници, куриери и носачи.
Нараства обаче делът на работодателите, които имат намерение да осигуряват постоянна заетост за сметка на сезонната и краткосрочната работа, а това очертава благоприятна перспектива пред областната икономика. Най-дефицитни се оказват професии, които са необходими за задоволяване на потребностите в конфекционното производство, хранително-вкусовата промишленост и други индустриални производства. Нараства потребността и от икономически специалисти. За 18.1% от фирмите е трудно да се намерят икономисти, докато през предходното проучване за 4.6% от фирмите е било трудно да намерят оперативен счетоводител.
Бизнес-очакванията по отношение наемането на висшисти за след три до пет години не са толкова оптимистични, както през първото анкетиране, тъй като прогнозираният брой наети лица намалява.

Потвърждава се изводът от първото за годината проучване, че икономическите субекти от област Търговище ще имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше, като конкретните нужди отговарят на профила на областната икономика.

В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой специалисти поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии.
Прави впечатление, че специалистите от областта на информационните и комуникационните технологии са изместени като най-предпочитани от административните и икономическите специалисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във