Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМИТЕ ЩЕ СА С ЕДИНЕН КОД ПО БУЛСТАТ

Влезлият в сила на 10 август Закон за регистъра БУЛСТАТ регламентира, че всички фирми у нас ще имат единен идентификационен код. Така занапред освен в съда юридическите лица и едноличните търговци ще се регистрират само още веднъж - по БУЛСТАТ. Досега те бяха длъжни да се вписват в информационните масиви на НОИ, данъчните и митниците и получаваха различен регистрационен код от всяко едно от тези ведомства. Новост е и че регистрацията по БУЛСТАТ вече ще се администрира от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, а не от Националния статистически институт. Добрата новина за фирмите е, че въпреки промяната няма да им се налага да се пререгистрират наново, а всичко ще стане по служебен път. До февруари 2006-а търговците ще продължат да имат различни номера по БУЛСТАТ и данъчна регистрация. След този срок обаче, за целите на статистиката, ще се използва само номерът им по БУЛСТАТ. Той ще служи и като единен идентификационен код за съответната компания.Другата голяма промяна, която въвежда новият норматив, е, че освен дружествата по Търговския закон на задължителна регистрация по БУЛСТАТ ще подлежат и така наречените самонаети лица. В тази категория са предприемачите, които плащат патентен данък, но не са еднолични търговци, както и извършващите професионална дейност за свой риск. Всъщност става въпрос за нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, оценители, общопрактикуващи лекари и други. Любопитна подробност е, че БУЛСТАТ трябва да получат и журналистите на свободна практика, които нямат сключен трудов договор със своите издатели. Срокът, в който е необходимо самонаетите лица да се регистрират, е 11 ноември 2005-а. В случай че не го сторят, ги грози глоба в размер на 700 лева. Самото вписване ще става чрез подаването на специален формуляр и заплащането по банков път на такса от 15 лева. До края на септември ще действа преходен период, в който регистрацията ще се извършва от териториалните поделения на Националния статистически институт. След това тя ще става в бюрата на Агенцията по вписванията към окръжните съдилища.Новият закон за БУЛСТАТ предвижда задължителна регистрация и за чуждестранните юридически лица, чието управление е на територията на страната или които притежават недвижимо имущество у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във