Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фирмите могат да разчитат на четири процедури за подпомагане

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката разработи и предложи пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

Активни към края на октомври са четири процедури.

Първата е

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бюджетът й възлиза на 235 млн. лева. До момента са сключени 1546 договора за 213 млн. лева. По процедурата са изплатени 206 млн. лв. по 1507 договора. В процес на разглеждане са 39 финални отчета  за 7 млн. лв., уточняват от икономическото министерство. 

Втората процедура е за

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Първоначалният бюджет е за 78 млн. лв., като наддоговарянето е за 106.4 млн. лв. /съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/. 

До момента са сключени 1380 договора на обща стойност 69 млн. лв. от основния ресурс, както и  1194 договора на обща стойност 59 700 000 лв. от допълнителен ресурс. Изплатени са вече 39 млн. лв. на 781 фирми. Заедно с това са одобрени и предстои плащане за 10 млн.  лв. по 206 договора. 

Общо 1555 са проектните предложения,  одобрени за финансиране от първоначалния ресурс, става ясно от справката на Министерството на икономиката. Други 2034 проектни предложения са одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G.

Третата процедура е

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза).

Тук става въпрос за микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

Бюджетът е 55 млн. лева. Общо 2758 са подадените заявления към момента по III-та фаза. Изплатени са 13.5 млн. лв. към 2474 фирми. 

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021-а. От 2 юли 2021 г. започнаха плащанията към фирмите.

Четвъртата процедура е 

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете. 

Инструмент по ПО2

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

Инструмент по ПО6

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2.

С тази процедура се цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

Бюджетът по ПО2 възлиза на 440 млн. лева целеви портфейл, а по ПО6 - 240 млн. лева целеви портфейл. 

При ПО2  по новите условия са договорени 404 кредита на обща стойност от приблизително 174.7 млн. лева. Общо договорените кредити по инструмента са 598 на стойност 264 млн. лева.

Все още няма изплатени средства.

Продуктът ПО2 се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

За средствата от ПО6 на 10 август 2021 г. е подписано финансово споразумение между Управляващия орган на ОПИК и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Обявена е  процедура от страна на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ за избор на финансови посредници с краен срок 25 октомври 2021 година. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е в процес на оценка на получените оферти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във