Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари

Българската търговско-промишлена палата продължава да настройва своята дейност и услуги към ситуацията в момента и заедно с това активно въвежда информационните технологии в ежедневието си. В тази връзка БТПП проведе проучване относно интереса на фирмите към онлайн бизнес срещи и изложения.

Общо 63% от компаниите отбелязват, че имат експортен опит. Отчитайки, че голяма част от БВП на България се формира от износа, това е много показателен резултат. Една част от фирмите са осъзнали необходимостта да се усъвършенстват, за да имат потенциала и да изнасят. Съществуват известни пречки за това, които трябва да бъдат премахнати.

Положителен е фактът, че 65% от фирмите се чувстват подготвени да търсят външнотърговски партньори дистанционно, но с оглед на динамичната икономическа среда, проследяването на новостите в информационните технологии и външнотърговската дейност е задължително.

Друг резултат от проучването прави голямо впечатление – 96% от фирмите имат нужда от допълнителни насоки в областите маркетинг, реклама и намиране на нови пазари.

По информация от Асоциацията на търговските банки, към края на март тази година се отчита ръст на кредите за нефинансовите предприятия с 10.5% на годишна база при ръст от 14.3% в края на декември 2019-а, като те достигат 25.8 млрд. лева. Има ръст във фирменото финансиране, но се очаква интересът към получаването на средства да продължи да бъде интензивен и банките трябва да имат готовност да го посрещнат. Мерките, насочени към съживяване на икономиката, също трябва да бъдат допълнени и обновени, за да следват нуждите на бизнеса. Необходимо е те да са насочени към възстановяване на производствата и стимулиране на потреблението, за да може да се търси и реализацията на вътрешния пазар.

За да създаде международни контакти и да подпомогне интернационализацията на малките и средни предприятия, БТПП разработва програма за провеждането на серия от онлайн двустранни срещи с предприемачи от цял свят, както и онлайн изложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във