Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Фирми с “висок” старт

Все още успяваме да отграничим отрасли у нас, благодарение на които финансовите резултати на големите български холдингови компании изглеждат по-привлекателни. Металолеене и машиностроене, в т.ч. електро- и хидравлични системи, хранително-вкусовата промишленост, туризъм, транспорт, парфюмерия и козметика и шивашка промишленост са сред тези, които с малко, но все пак увеличават печалбите на някои от бившите приватизационни фондове. Успехите им са следствие от запазване на основните пазари и разширяване на присъствието им на нови, показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Всички предприятия работят при трудни бизнес условия, но инвестициите в модернизиране на производствените мощности се отплащат. И са стъпка за справяне с негативните тенденции у нас и в чужбина.


Но проблемите и пред тези печеливши отрасли са повече от успехите. Българските машиностроители и шивачи все още пазят позициите си на пазарите, макар че това им струва много усилия. И пред тях изпъкват познатите трудности - застаряване на персонала им, прекъснатата от години връзка между бизнеса и професионалните училища. Малко са обучаващите се в тях, малко от тях после и запълват освобождаващите се работни места в предприятията. Дори в условия на растяща безработица фирмите все по-трудно намират кадри поне с базова квалификация. Това пък спъва плановете на голяма част от тях да произвеждат и предлагат продукция с по-висока добавена стойност.


Туризмът е важен за страната ни отрасъл не само заради финансовите приходи от него. А и поради неговия икономически потенциал, възможностите за създаване и запазване на заетост, както и за развитието на селските, периферните и по-слабо развитите райони. По инерция обаче все още основните приходи идват от летуващите по Черноморското крайбрежие.


Представянето на дружествата от транспорта пък е силно зависимо от способността за преодоляване на последствията от нестабилното икономическо положение в страната и най-вече от състоянието на фирмите в промишлеността и търговията. Бавният темп на растеж, високата безработица в страната и слабото потребление от населението пък води и до ниска бизнес активност.


Липсата на ръст в производството през миналата година на свой ред задържа и нивото на възнагражденията.


Едва седем от холдингите успяват да постигнат ръст на приходите си, и то благодарение на производствената си дейност и на пласмент на продукция, а не от продажби на свои активи например. Само четири от компаниите пък успяват да надскочат шестцифрения положителен финансов резултат.


"Индустриален холдинг България" АД е с най-високата консолидирана печалба към края на декември и тя е в размер на 20.15 млн. лева. Само за 2005 г. тя е била по-висока. Дъщерните фирми съответно дават своя принос за това. След консолидацията нетните приходи от продажби се увеличават с над една трета на годишна база и осигуряват 94.28% от всички парични средства на компанията. Печалбата е добър знак и за акционерите, още повече че идва след загуба от 2.901 млн. лв. за 2012 година. "Индустриален холдинг България" управлява инвестиционен портфейл от участия в 24 фирми в различни отрасли на индустрията.Основните му инвестиции са насочени в морския транспорт, в ремонта на кораби, пристанищна дейност и машиностроене.


Още четири холдинга успяха да обърнат отрицателния си финансов резултат от 2012 г. в печалба в края на миналата година - "Мел инвест холдинг", "Слънчев бряг холдинг", "ТК холд" и "Български транспортен холдинг".


Машиностроителните дружества увеличиха консолидираната печалба и на "Индустриален капитал холдинг", която през четвъртото тримесечие е 2.901 млн. лева. И това се случва за десета поредна година. Макар и по-ниска, отколкото през 2012-а, тя е следствие от повечето нетни приходи от продажби (+3.21%) и по този начин се формират 99.44% от общите приходи. Положителният финансов резултат можеше да е и по-висок, но разходите по дейността леко превишават влезлите в компанията майка парични средства. Основен акционер в холдинга е "Индустриален кредит България" ООД с дял от 18.34%, а по 10.22% притежават машиностроителните фирми "ЗАИ" АД и "Емка", докато 44.32% са собственост на индивидуални акционери.


Бърз финансов скок в приходите (с 28.86%) направи "Албена Инвест холдинг" АД, който е съпроводен и с допълнително свиване на разходите за дейността. А това пък му помогна да удвои печалбата си в края на миналата година до 1.358 млн. лева. Портфейлът на холдинга се състои от 12 дъщерни дружества, които се грижат за финансовото здраве на компанията майка.


В следващите месеци и предприятията от тези печеливши отрасли не са застраховани и също биха могли да се повлияят от внезапно изявили се тенденции на влошаване в дейността на партньорите им - най-вече външни, тъй като продукцията на повечето от тях намира все още добър прием в Европа или на пазари и извън Стария континент.


През изминалата година у нас започнаха да работят или обявиха намеренията си за това няколко големи компании в областта на производството на автомобилни части. Освен нови работни места те биха осигурили и възможност за ангажиране и за просперитет и на свързаните с този бизнес сектори - металургия, пластмаси и различни други доставчици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във