Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМЕНИЯТ РЕГИСТЪР ПОЕ КЪМ ПЕТКАНОВ

Отлаганото с години преместване на фирмения регистър от окръжните съдилища в правосъдното министерство може би най-сетне ще се случи. Първата стъпка към радикалната реформа бе направена на 1 март, когато Народното събрание гласува на първо четене разработения още от кабинета Сакскобургготски проект на закон за търговския регистър. Той бе подготвен с помощта на експерти от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и от Американската агенция за международно развитие (USAID). Както БАНКЕРЪ вече писа, нормативът предвижда в рамките на двадесет и четири месеца всички действащи у нас търговски дружества да се пререгистрират.
Освен че новият регистър няма да се води от съдилищата, занапред той ще бъде в електронен вид. Пререгистрацията на търговските дружества ще се извършва в териториалните поделения на Агенцията по вписванията. За целта търговците ще получат от съда справка за актуално състояние на фирмата си. След прехвърлянето на информацията фирмите ще се сдобият с единен идентификационен код, еднакъв със сега действащия номер от БУЛСТАТ. С него те ще могат да се легитимират пред държавните институции. Сред предимствата, които изтъкват вносителите на законопроекта, е ускоряването на процеса на вписване и заличаване на дружествата. Очаква се при пререгистрацията да отпаднат и фирмите фантоми.
Законопроектът бе подкрепен от представители на всички парламентарно представени сили, които се аргументираха с необходимостта от въвеждане на информационните технологии при обслужването на бизнеса, както и с поетите ангажименти към ЕС, Световната банка и МВФ. Твърдо срещу промяната се обявиха единствено народните представители от НДСВ Огнян Герджиков и Камелия Касабова, а те имат авторитета на капацитети в областта на търговското право.
Въпреки широката принципна подкрепа проектът срещна немалко възражения по повод на конкретни текстове. Най-често задаваният въпрос бе свързан с контрола за законосъобразността на вписванията, които ще извършва Агенцията към правосъдното министерство. Част от народните представители се опасяват, че ако в Агенцията по вписванията не работят висококвалифицирани юристи, ще са възможни злоупотреби в рамките на т. нар. охранително производство (т.е проверката на декларираните факти). Доста спорове предизвика и процедурата по обжалване на вписванията или отказите. Проектът предвижда това да става пред министъра на правосъдието и пред Върховния административен съд. Според немалко депутати обаче обжалването трябва да остане в окръжните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във