Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМЕНИЯТ РЕГИСТЪР НАПУСКА СЪДА

Възможно ли е регистрацията на новосъздадена фирма у нас да става като в познатата телевизионна реклама - хем по-бързо, хем по-лесно? Отговорът на този въпрос може да се окаже и положителен. След близо тригодишно умуване и преливане от пусто в празно малко преди края на своя мандат правителството на НДСВ все пак се престраши да даде ход на реформата в търговското право. С решение на Министерския съвет от края на април тази година бе одобрена станалата вече прословута Стратегия за създаване на централен регистър на юридическите лица. По този начин т.нар. фирмени дела и прашасалите папки по тях ще бъдат извадени от деловодствата на окръжните съдилища и прехвърлени към Агенцията по вписванията, която е в структурата на Министерството на правосъдието. Там данните за действащите търговски дружества ще се съхраняват в електронен вид и до тях ще има достъп всеки желаещ. Малка подробност е, че нормативните актове по практическата реализация на тази идея ще трябва да се разработват и приемат от следващото правителство и Народно събрание. За изваждането на фирмения регистър от съда се заговори през пролетта на 2002-ра, но независимо че още тогава имаше проектостратегия, едва през септември миналата година бе взето политическо решение за започване на конкретни действия в тази насока. На Министерския съвет обаче му бяха необходими още близо девет месеца, за да прецени откъде да започне. В юридическите среди се говореше, че огромното закъснение се дължало най-вече на съпротивата на вицепремиера Пламен Панайотов, който бил твърдо за оставането на фирмения регистър в съда. В крайна сметка, малко преди да се явят на теста на избирателите, управляващите гласуваха с охота за началото на реформата в търговското право у нас. Вестта беше огласена на 17 май от министъра на правосъдието Антон Станков на специална пресконференция, организирана от Центъра за изследване на демокрацията. Негови експерти бяха в основата и на написването на правителствената стратегия за създаването на централизирания фирмен регистър. Съдейки по документа, той трябва да заработи към Агенцията по вписванията най-късно до края на тази година. Това на практика означава, че от януари 2006-а на всеки предприемач, решил да създаде нова компания, няма да му се налага да чака с месеци благоволението на магистратите. Както в. БАНКЕРЪ писа, стратегията предвижда модернизирането на регистърното производство да протече на четири етапа. Първият обхваща създаването на споменатия централен електронен регистър на всички юридически лица на частното право (без вероизповеданията, политическите партии и синдикатите). На втория етап той ще се обедини със сега действащия към Министерството на правосъдието регистър на особените залози. А през третата и четвъртата фаза към централния регистър на юридическите лица ще бъдат прехвърлени и масивите на КАТ за моторните превозни средства, на службите по гражданското състояние и на бъдещия имотен регистър. В стратегията е записано също така, че след като бъде регистрирано всяко юридическо лице ще получава единен идентификационен номер, което ще пести пести време и средства за вписване по БУЛСТАТ, пред данъчните, НОИ и евентуално пред митниците, ако фирмата се занимава с внос. Сериозна крачка в тази посока бе направена с приемането от парламента на новия Закон за БУЛСТАТ. Нормативът бе обнародван в Държавен вестник в началото на май, но ще влезе в сила след три месеца и предвижда регистрацията по БУЛСТАТ да бъде прехвърлена от Националния статистически институт (където бе досега) към Агенцията по вписванията към правосъдното ведомство. По думите на нейния директор Светлозар Тонев така сроковете за регистрация ще се съкратят неколкократно. С новия ред за вписване по БУЛСТАТ фирмите ще получат единен код, който на един по-късен етап ще бъде използван и при създаването на централизирания регистър на юридическите лица.Дискусиите за плюсовете и минусите от изваждането на фирмения регистър от съда вероятно ще продължат още дълго. Сформираната от кабинета работна група по практическото прилагане на стратегията тепърва предстои да започне работа по подготовката на законопроект за централния регистър. Промени ще се наложат и в Търговския закон, този за кооперациите, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др. Ще е необходим и ремонт на Гражданскопроцесуалния кодекс в частта му за охранителните производства, където детайлно са описани действията на съда по вписването на нови търговски дружества или промяна в обстоятелствата на вече учредените.Според министър Антон Станков ползите от предлаганата трансформация са няколко. На първо място, това е значителното съкращаването на времето за вписване. Станков е на мнение също така, че с преминаването от съдебна към административна регистрация чувствително ще бъдат ограничени и плащанията под масата, които сега се практикуват за ускоряване на процедурата. Друг аргумент в ползва на преместването на регистъра е очакваното облекчаване на дейността на съда. По данни на правосъдното министерство повече от 50 на сто от казусите, които се гледат годишно от окръжните съдилища, са по фирмени дела. Проверките за декларираните от фирмите данни преди тяхното вписване в регистъра ще се извършват от служители на Агенцията по вписванията, към които ще има изискване да са с юридическо образование. Всички спорове за законосъобразност на техните действия пък ще подлежат на съдебен контрол. Наместниците на Темида ще имат последната дума и при евентуалното оспорване на решения на общите събрания от съдружници или акционери.Сериозен проблем при изпълнението на Стратегията за създаване на централизиран електронен регистър си остава нейното финансово обезпечаване. В бюджета за тази година средства за подобни инвестиции не са предвидени. Намеренията на властта са да осигури част от парите от заема ПАЛ III, който предстои да бъде отпуснат от Световната банка. Той е в размер на 150 млн. щ. долара, но с него ще бъдат финансирани и други начинания. Не се знае на този етап и как ще стане трансферът на фирмените дела от съда към Агенцията по вписванията. Единият от обсъжданите варианти е изпълнението да се възложи на частни компании срещу заплащането на по-късен етап с пари от събираните такси. Компютърни специалисти обаче смятат, че доста по-удачно би било да се използва сега действащата национална информационна система ДЕЛФИ, която представлява електронно копие на търговския регистър и се администрира от Информационно обслужване АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във