Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ ВЛИЗАТ В БЮДЖЕТНИТЕ ВЕДОМСТВА

Предварителният контрол по изразходването на бюджетни средства от първостепенни разпоредители ще бъде възложена на специално назначени контрольори. Това предвиждат одобрените от правителството в четвъртък (15 август) предложения за промени в Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Министърът на финансите Милен Велчев съобщи на пресконференция по този повод, че след време такива контрольори ще следят финансовите операции не само в министерствата и общините, но и в подчинените им структури.Те ще проверяват законосъобразността на плащанията на ведомствата още преди да са направени. Досега този контрол бе задължение на главните счетоводители. Съгласието на контрольорите обаче няма да освобождава от отговорност лицата, които са злоупотребили с държавни пари.Измененията в Закона за държавния вътрешен финансов контрол са част от процеса на хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз. Според министър Велчев, промените ще помогнат за ускоряването на преговорите с Еврокомисията по главата Финансов контрол. Второто съществено изменение, което предстои да бъде одобрено от парламента, е въвеждането на четиригодишен мандат за изпълнителния директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Той ще се назначава от министъра на финансите след съгласуване с премиера. Министрите премахнаха възможността Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол частично да се финансира със средства от начети по разкрити нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във