Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВА ТРЕСКА МЪЧИ СТОЛИЧНИТЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Столичният медицински холдинг е създаден по предложение на кмета Стефан Софиянски с решение на Столичния общински съвет на последното му заседание преди местните избори през октомври 2003 година. След учредяването му отново с решение на Общинския съвет общината му прехвърля собствеността върху 22 недвижими имота, както и по 51% от дяловете в девет общински болници, 31 поликлиники и два диспансера - общо на стойност 14 671 680 лева. Веднага след като предложението на Софиянски стана факт, Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз оспори регистрацията на холдинга. В Софийския градски съд беше заведено и дело срещу обединяването на лечебните заведения под шапката на холдинга. Общинарите твърдяха, че новата структура ще позволи дружествата да се управляват по-добре и че ще се оптимизира контролът върху изразходването на средствата. От сегашния одиторски доклад до СОС става ясно, че тези очаквания далеч не са се оправдали.Най-тревожно се оказва положението в Областния диспансер за онкологични заболявания. Загубата там е 1.028 млн. лева. Не е по-добро състоянието и на Диагностично-консултативните центрове (ДКЦ). Това са бившите поликлиники с номера 15, 22 и 30, които са на червено съответно с 298 хил., 373 хил. и 380 хил. лева. Тези цифри недвусмислено показват, че здравните заведения се управляват слабо. Такова е и мнението на директорката на холдинга д-р Татяна Василева. Заради лошото управление бяха отстранени мениджърите на четири ДКЦ (2-ри,14-и,17-и и 20-и плюс 7-и медицински център). На тяхно място през май бяха назначени прокуристи, които са членове на управителния съвет на Столичния медицински холдинг. Това са д-р Григор Малев, проф. Христо Зайков, д-р Иван Трендафилов и адвокат Стефан Петков. Те ще управляват дружествата до края на август. В този срок трябва да бъде направен детайлен анализ на финансовото им състояние и да се посочат причините, довели до натрупването на дългове. Според изчисленията в доклада, представен пред Столичния съвет, непокритата загуба в 30 от 45-те дружества е 3. 433 млн. лв., при това в тази сметка не е включена натрупаната лихва и текущите дългове на здравните заведения. Съдебните и присъдените им вземания са 156 хил. лева. Според одиторите финансовите резултати на повечето здравни заведения могат да се определят като загуба. В резултат на лошия мениджмънт собственият капитал на повечето ДКЦ вече е по-малък от съдебно вписания при създаването на холдинга. Работата на одиторите е била доста затруднена, защото дружествата в системата на холдинга не са прилагали единна счетоводна практика. Оттук идва и разминаването между данните във финансовите отчети на дружествата и в консолидирания отчет на холдинга. Някои дружества дори не са подавали декларации според изискванията на Закона за местните данъци и такси и дори не са плащали дължимите налози, откакто са създадени. Системно не са покривали и задълженията си към топлофикацията. Медицински стоматологичен център 9 пък е декларирал в счетоводния си отчет 304 хил. лв. разходи за придобиване на дълготрайни активи, но дружеството не разполага с документи, с които може да удостовери направените харчове. В доклада до СОС се подчертава, че някои дружества са представяли грешни финансови отчети, но не е посочено кои точно са се провинили. Не били редки и случаите, в които някои здравни заведения са укрили част от приходите си и не са платили върху тях корпоративен данък. Ръководството на Първа болница в София пък си е позволило да използва като оборотни средства отпуснатите от Столична община 904 хил. лв. за капиталови разходи. Констатирано е, че здравните заведения са сключвали договори за лизинг и отдаване под наем, които ощетяват дружествата.Тепърва ще се прави обстоен анализ на мениджмънта на отделните здравни заведения, научи в.БАНКЕРЪ. От септември в холдинга ще започнат да се приемат кандидатури за местата на отстранените директори на диагностично-консултативните центрове. Те ще трябва да представят програма за оздравяване на дружествата. В никакъв случай обаче няма да бъдат назначавани отново уволнените мениджъри, заяви за БАНКЕРЪ изпълнителният директор на холдинга д-р Татяна Василева. По думите й твърденията на столичната лекарска колегия, че се търси заобиколен начин за приватизиране на бившите поликлиники, са неоснователни. Председателят на колегията д-р Методи Маджаров се опасява, че след раздържавяването медико-диагностичните центрове ще бъдат закрити, а лекарските кабинети ще бъдат преустроени за други дейности. Така ще бъде затруднено здравното обслужване на хората, живеещи в кварталите, в които вече няма да има поликлиники. Лекарите пък ще загубят работните си места.Категорична съм, че колегите трябва да са спокойни, нашата цел е да запазим кабинетите. Ще търсим най-различни варианти за изход от ситуацията, подчерта Татяна Василева. Едната от възможностите е ДКЦ-тата да бъдат преструктурирани в медицински центрове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във