Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Финансират с до 300 хил. лева проекти на български учени за COVID-19

Пари за наука има. От фонд „Научни изследвания“ ще финансират нов конкурс за проекти, свързани с медицински, социално-икономическите и образователни предизвикателства, породени от разпространението на COVID-19.

Общият бюджет на конкурса е 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв. за тематично направление "Медико-биологични изследвания" (с максимална сума за всеки отделен проект до 300 000 лв.) и 240 000 лв. за тематично направление "Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19" (с максимална сума за всеки отделен проект до 60 000 лв.). Проектите ще са с продължителност до 24 месеца, а срокът за кандидатстване по електронен път е до 23 юни.

Целта на конкурса е в кратък срок да се отговори на необходимостта от провеждането на фундаментални научни изследвания, които да отговорят на обществените проблеми, предизвикани от пандемията.

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет на ФНИ, са:

1. Направление "Медико-биологични проблеми" трябва да включват една или повече от следните тематики:

- биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване;

- епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2;

- разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo;

- разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2;

- всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19;

- фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

2. Направление "Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19":

- изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката;

- социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса;

- мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Повече информация, насоки и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“

Facebook logo
Бъдете с нас и във