Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Финансиране на застраховки на реколтата от винено грозде

Неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител, както и загуби, причинени от пандемии при хората, са сред най-големите рискове в селското стопанство. Те носят и значителни загуби на фермерите.

Това е причината за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 година. По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. От 17 май до 15 юни 2021 г. ще има  прием на заявления от фермери за финансиране срещу тези застрахователни рискове.

За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители - физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Преди подаването на документи в ДФ „Земеделие“ те трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80% от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 70% ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител и загуби, причинени от пандемии при хората. До 70% ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

 

Шокова 2020 година

Затворените ресторанти, липсата на туристи бяха сред рисковите фактори през миналата година. Българските винари успяха бързо да пренастроят дейността си и да реализират своята продукция. Помогна им износът към Европа, няколко кризисни мерки у нас бяха разработени, откриха се и нови канали за продажби. Електронната търговия в ковид ситуацията помогна за запазване и поддържане на интереса на българите към нашето вино. Откриха се и нови пазари, например, в Северна Африка.

Износът освободи мощностите във винарните и те успяха да изкупят по-голямата част от реколтата грозде 2020. 

Виното е една от визитните картички на България. Неслучайно у нас има създадени 321 винарни - големи и бутикови, с български и чуждестранен капитал. Любопитен детайл от миналата година е, че нови 39 изби отвориха врати, което само потвърждава значението на виното за страната и търговията ни. Държавата също така помага със субсидия за създаване на нови лозя. 

България произвежда по 110-120 млн. литра вино годишно, като повечето намира пазари навън. Вносът е в размер на 5 млн. литра вино от целия свят. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във