Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Феърплей Пропъртис" увеличава загубата въпреки ръста на продажбите

През целия период на първото шестмесечие у нас бе обявена извънредно епидемична обстановка. Въвежданите и отменяни ограничения засягаха пряко или косвено дейността на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, което инвестира в недвижими имоти /земя и сгради/. Сериозно влияние оказаха въведените ограничения, засягащи международните пътувания от държавите, от които традиционно идват туристи, ползващи имотите в комплексите, собственост на "Феърплей Пропъртис". Като следствие от това дружеството увеличава загубата през второто тримесечие на фона  на повишени приходи, но и по-големи разходи. Чрез обслужващо дружество компанията получава доходи от своите имоти чрез отдаването им под наем или продажба на крайни клиенти.

Основната част от приходите на дружеството са от наеми на недвижими имоти. Нетните приходи от продажби на компанията се увеличават до 5.2 млн. лева към края на юни при само 969 хил. лева година по-рано. 

Разходите по икономически елементи нарастват до над 5.9 млн. лева спрямо 1.25 млн. лева година по-рано. Харчовете за външни услуги обаче намаляват, както и тези за амортизация.

Така нетната загуба достига 839 хил. лева при 356 хил. лева година по-рано.

От компанията посочват, че ликвидността на пазара на ваканционни имоти се подобрява значително през първата половина на тази година, като се отчита интерес към имотите й в Созопол, Черноморец и Банско. От друга страна, значителното предлагане в сегмента на хотелиерските услуги и ваканционните имоти, съчетано с различни по вид ограничения за придвижване на хора в рамките на ЕС биха могли да доведат до липса на интерес извън България и съседните страни. Това пък е от голямо значение за покупка и за наемане на имоти на "Феърплей Пропъртис". 

В резултат от  пандемията и противоепидемичните мерки купувачите и наемателите на бизнес имоти - офис площи, и на туристически имоти, са все още предпазливи. Засилената конкуренция при предлагането доведе до задържане или дори понижаване на цените, на които се сключват малкото сделки за покупко-продажби, съответно на наемните цени на тези типове имоти. 

Основната група купувачи на ваканционни имоти са българите, които купуват както нови имоти, така и на вторичния пазар. 

Марио Захариев и Анна Захариева чрез "ФП Инвест" АД контролират 85.11% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори. 

В края на юни портфейлът на "Феърплей Пропъртис" включва няколко проекта в различни сегменти и райони на страната. Активен проект в развитие е ваканционният комплекс "Санта Марина" в Созопол. В Банско хотел "Свети Иван Рилски" е отдаден под наем. Апарманеттите от ваканционен комплакс "Свети Иван Рилски" и комплекс "Марина Хил" в град Черноморец са в процес на продажби на последните останали жилища в тях. Почивната база в град Черноморец също е отдадена под наем. 

Пет от проектите са в процес на преразглеждане и проучване на възможностите за реализацията им. 

 

Приоритетни целеви пазарни сегменти

към които "Феърплей Пропъртис" се ориентира в средносрочен план, са жилищни и ваканционни апартаменти, хотели в курортни комплекси, уелнес и СПА центрове, търговски площи и бизнес сгради. 

За последващо диверсифициране на портфейла си дружеството предвижда инвестиции в индустриални и логистични площи при подходящи условия. 

Придобиването на нови недвижими имоти може да става чрез издаване на нова емисия ценни книжа от фирмата и/или банкови кредити, отбелязват от дружеството със специална инвестиционна цел.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във