Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фермерите ще си получат парите, въпреки извънредното положение

Извънредното положение в страната заради COVID - 19 нама да наруши нормалния ход на Кампанията по директни плащания за 2020 г. и подаването на заявления от фермерите. 

От земеделското министерство препоръчват на стопаните да подават заявленията си по Кампания 2020 за директни плащания по електронен път. За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната Общинска служба по земеделие.  Освен това земеделските стопани ще могат да се регистрират в системата за еднодневни трудови договори по електронната поща като изпратят необходимите документи на съответната дирекция "Инспекция по труда". Новата онлайн услуга има за цел да облекчи новите фермери и тези, които ще обработват нови култури, които към момента не са включени в системата на Инспекцията по труда.

Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни, трябва да изпратят имейл на съответната дирекция "Инспекция по труда" писмо, получено по електронна поща от съответната служба "Земеделие" - общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена. Земеделският стопанин следва да предостави на дирекция "Инспекция по труда" и данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация и информация за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията. Коректността на предоставените от него данни ще бъде установена по служебен път.

Наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във