Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фермерите ще получат съфинансиране на застрахователни премии

В последните години климатичните условия у нас се промениха значително. Земеделието - тази фабрика на открито, понася големи щети от това. Но, от друга страна, все още малко са фермерите, които застраховат своята продукция. Земеделците казват, че не правят това, от една страна, защото нямат достатъчно приходи, а от друга - защото имат проблеми и със застрахователните фирми при договаряне и отчитане на щетите. Една нова мярка е на пазара в подкрепа на земеделците.

От днес земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие“ по схемата за подпомагане "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Документи се приемат до 30 юли. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на фонда е 31 август. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ "Земеделие“, а средствата ще се изплатят до десет работни дни след сключване на договора с фонда. Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева.

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата. От тази година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Земеделските стопани, които отглеждат зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./хектара. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./хектара.

На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

Помощта е опит да се насърчат земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.

Facebook logo
Бъдете с нас и във