Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фермерите ще получат още 39 млн. лв. за проекти за преработка и маркетинг

До 31 март ще се приемат проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), съобщиха от Министерството на земеделието. Това стана ясно след като агроведомството удължи крайния срок за кандидатстване. Бюджетът по процедурата се увеличава с над 39 млн. лв. и достигна 426 280 028 лева. Удълженият период на прием на документи дава на бенефициентите възможност за допълнителна подготовка на проектните предложения и тяхното подаване в електронната система ИСУН 2020.

Допълнителните над 39 млн. лв. са остатъчен ресурс по подмярка 4.2, която е сред най-атрактивните от програмата. Увеличението на бюджета ще осигури допълнителни възможности за финансова подкрепа на преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства във връзка с пандемията от КОВИД 19.

Кандидатите по подмярка 4.2 ще могат да заявяват проекти за инвестиции, свързани към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. С тези инвестиции ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните.

Ще се подпомагат дейности за въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на безопасността на храните, опазването на околната среда, както и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във