Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФАЛСТАРТ ГРОЗИ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Насроченият за есента на тази година дебют на новия електронен фирмен регистър най-вероятно ще бъде отложен с няколко месеца, научи в. БАНКЕРЪ. Според обнародвания в края на април Закон за търговския регистър прехвърлянето на папките с делата
от съда към Агенцията по вписванията
(която е част от правосъдното ведомство) трябва да започне от 1 октомври. От същата дата започва да тече и тригодишният преходен период, в който всички действащи у нас търговци, кооперации и клонове на чуждестранни компании следва да се пререгистрират. Нормативът бе гласуван от депутатите в Народното събрание след дълго протакане и последвал сериозен натиск от страна на мисиите на МВФ и Еврокомисията у нас. Както е известно, страната ни е поела ангажимент към Вашингтон и Брюксел да изгради най-късно до началото на 2007 г. нов централизиран електронен фирмен регистър. Той трябва да замени постепенно сега действащия (който е на хартиени носители) към окръжните съдилища.
Дори и за непросветените в областта на търговското право е ясно, че в актуалния регистър цари пълен хаос. Достатъчно е само да се посочи избухналият през тази тази седмица скандал около искането на ДСБ за отзоваване на столичния кмет Бойко Борисов поради... участието му (според издадени от съда справки за актуално състояние) в две фирми. Генералът от своя страна твърди, че е напуснал въпросните дружества още преди пет години, но това така и не е било отразено от магистратите. Могат да бъдат посочени още десетки подобни разминавания. През последния месец, покрай публикуването на имотните декларации на министрите и техните заместници в ИНТЕРНЕТ, бяха публично разисквани не един и два казуса, при които управляващите твърдят, че не са съдружници и акционери, а в регистъра пише точно обратното.
Да не говорим за многобройните повтарящи се наименования на фирми в цялата страна, които би трябвало (поне според разпоредбите на Търговския закон) да са уникални. При произволно търсене в базата данни ДАКСИ на условна фирма Едноличен търговец Георги Георгиев например излизат около 200 такива наименования за цялата страна. Окръжните съдилища в Хасково и Русе са регистрирали през последните няколко години по 13 Георги-Георгиевци. Във фирменото отделение на Софийския градски съд пък се пазят партидите на поне половин дузина дружества с ограничена отговорност Светлина.
Изглежда обаче, че по стара традиция у нас вкарването на порядък във фирмените редици
ще почака още малко
Според високопоставени служители на Министерството на правосъдието оставащите малко повече от два месеца до официалния старт на новия фирмен регистър са крайно недостатъчни за подготовката му. В това време Агенцията по вписванията трябва да извърши куп неща, за да поеме ефективно възложените й със Закона за търговския регистър нови правомощия.
Сред най-сериозните препъникамъни за спазването на наложения от парламента график (т.е. 1 октомври) се сочат липсата на сгради за териториалните поделения на агенцията и изоставане със създаването на компютърния софтуер. Така например най-късно до 1 юли (т.е. преди около половин месец) Министерският съвет и областните управители трябваше да са решили проблема с офисите в София и страната, в които ще се помещава фирменият регистър. Директорът на Агенцията за вписванията Димитър Цветанов съобщи за в. БАНКЕРЪ, че до момента ведомството му е получило сгради в едва четири от областните центрове (от общо 28). Висящ остава и въпросът къде ще бъде централата на ведомството в столицата. В момента щаб квартирата на агенцията се помещава (под наем) на деветия етаж в сградата на държавното Информационно обслужване АД на улица Панайот Волов.
Известни надежди вдъхва новината, че с решаването на
битовите проблеми
на регистъра се е заел лично премиерът Сергей Станишев. С негова заповед в началото на юли е сформирана междуведомствена работна група от служители на министерствата на правосъдието, на регионалното развитие и на финансите. В най-скоро време експертите ще трябва да докладват за държавни сгради или помещения, в които би могла да се настани Агенцията по вписванията.
Още по-заплетен изглежда казусът с довършването в срок на информационната онлайн система, която е предпоставка за нормалното функциониране на бъдещия регистър. До момента тя се изграждаше от гръцката компания Интраком, собственост небезизвестния бизнесмен Сократис Кокалис с пари по програма ФАР 2002 на Евросъюза. Проблемът тук се състои в това, че изпълнителят е започнал да работи преди няколко лета, когато Законът за търговския регистър не е съществувал дори като проект. И въпреки че парите са усвоени,
изграденият софтуер трябва да се адаптира
към новите изисквания. Разбира се, някой (най-вероятно бюджетът) трябва да плати за това. Освен това дори ако бъде обявена незабавно процедура по възлагане на обществена поръчка, тя ще продължи в най-добрия случай около два месеца. А приблизително толкова остават до деня, в който новата система трябва за заработи.
При това положение не би било чудно, ако правосъдното министерство или отделни народни представители предизвикат гласуването на поправка в заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. Изменението би трябвало да предвиди по-дълъг подготвителен период, преди регистърът да заработи с пълна пара. Другият вариант е по примера на НАП, която започна работа в началото на януари тази година, но впоследствие нещата се натъкмяваха в движение.
При цялата критична липса на време в Агенцията по вписванията подготвят и обявяването на конкурс за 120 деловодители в цялата страна, както и за 60 длъжностни лица по вписванията. Сред изискванията към тях са юридическо образование и минимум три години стаж в областта на правото. Очаква се с назначаването на юридически грамотни хора да бъдат разсеяни съмненията, които се появиха при обсъждането на Закона за търговския регистър в парламента - че чиновниците от агенцията ще могат достойно
да отменят фирмените съдии
Впрочем този проблем никак не е за подценяване, като се има предвид, че именно работещите в Агенцията по вписванията ще извършват занапред контрол за законосъобразността на декларираните за вписване обстоятелства. Освен това те ще назначават вещи лица за оценка на апортните вноски в капитала на акционерните дружества и ликвидатори при прекратяване на дейността на компаниите.
Разбира се, не всичко около предстоящото предаване на щафетата по съхраняването на фирмените дела е чак толкова драматично. По неофициална информация в сряда (12 юли) са приключили преговорите между Министерството на правосъдието и колегите им от бюджетното ведомство за подписването на специално споразумение за обмен на информация. То ще регламентира изпращането на данни от Информационно обслужване АД, чийто принципал е финансовото министерство, към Агенцията по вписванията. На практика държавното предприятие, чрез своето подразделение Делфи, и сега поддържа нещо като
първообраз на бъдещия регистър
Отделно от това Информационно обслужване АД държи ключа и към списъка на запазените наименования на фирми. Именно тази информация предстои сега да бъде прехвърлена в масивите на Агенцията по вписванията.
Другият положителен момент е, че е готов проектът на Наредба за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Работен вариант на документа, който е изготвен с помощта на експерти на Американската агенция за международно развитие (USAID), бе представен официално през седмицата на браншовите организации на бизнеса и на адвокатското съсловие. Едно от достойнствата на бъдещата наредба е, че тя най-после въвежда
стандартизирани форми
на заявления, по които ще става вписването и заличаването на дружествени актове и обстоятелства. Към наредбата са приложени специални образци за едноличните търговци, за събирателни и командитни дружества, за ООД, АД, кооперации и клонове на чуждестранни компании. Стандартизиран е също така редът, по който ще се вписва залог на предприятие, както и редът, по който ще се отразява в регистъра преобразуването на две или повече фирми (т.е. вливане, сливане и разделяне). Изрично е записано, че заявления към регистъра ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път (за притежателите на електронен подпис). Според юристи, спорни моменти в наредбата са възможността за използване на копия от документи (а не само оригиналите) при подаване на заявления, както и търсенето на наказателна отговорност при деклариране на неверни данни от процесуален представител на търговеца. Казано с други думи, ако даден адвокат внесе за вписване фалшифициран протокол с решение от общото събрание на дружеството (дори и без да подозира за това), той би могъл да бъде осъден.
Противоречиви оценки вероятно ще получи и предвиденият ред за пререгистрация на търговците с
дублиращи се наименования
В преходните и заключителните разпоредби на проекта е записано, че предимство да запази названието на фирмата си ще има онзи търговец, който пръв се регистрира по новия ред (т.е. след влизането в сила на Закона за търговския регистър). Това на практика означава, че ще настъпи негласна конкуренция между всички фирми съименници. За тези, които държат изключително много да запазят фирмата си и занапред, но са били изпреварени, остава възможността да добавят към титула си града, в който са регистрирани. Ако и при това положение има съвпадение, към названието на съответния областен център ще се добавя цифра, показваща реда на пререгистрация.
Една стара немска поговорка гласи, че всяко начало е трудно. При проблемите, които имало около новия фирмен регистър обаче, нищо чудно в този случай дебютът да се окаже просто фалстарт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във