Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Евросъюзът със спад на износа на вискотехнологични стоки

Кризисната 2020 година се е отразила отрицателно и на износа на Евросъюза на високотехнологична продукция. През миналата година експортът на такива стоки от държавите членки възлиза на общо 311 млрд. евро, което представлява спад от 7% спрямо 2019 г., отчита Евростат.

Агенцията обаче отбелязва, че въпреки негативния резултат, в рамките на 10 години ЕС бележи развитие в тази насока, тъй като в сравнение с 2010 г. износът на европейски високотехнологични продукти е нараснал с 2.9 на сто.

Очаквано, данните сочат още, че водеща роля в износа на вискоктехнологична продукция има фармацевтичният сектор. На него се дължи близо 1/3 от общия приход от експортирани такива стоки – 97 млрд. евро.

Секторът на телекомуникациите заема второто място с продадена на трети страни продукция за 67 млрд. евро, третото е за инструментите и апаратурата за научни цели – 55 млрд. евро. Четвъртата позиция се заема от европейската авиационна и космическа промишленост, която е изнесла стоки за 36 млрд. евро. На компютри и офис оборудване се падат 17 млрд. евро, химическата индустрия е отчела експорт на високотехнологична продукция за 14 млрд. евро, още 13 млрд. се дължат на неелектрическите машини и оборудване, на електрическите – 9 млрд. евро. На последно място се нарежда военно-промишленият комплекс на ЕС, който е изнесъл високотехнологични стоки за 4 млрд. евро.  

Европейската фармацевтична промишленост има водеща роля и по отношение на устойчивия ръст на износа на Евросъюза на високотехнологични продукти и в рамките на последното десетилетие. Между 2010 и 2020 г. тази сфера на евроикономката отчита средногодишен ръст на производството на високотехнологични стоки от 11.7%.

От анализа на данните на Евростат става ясно също и че втората най-напредничава индустрия в ЕС по отношение на високите технологии през последните 10 години е отбранителната, при която се наблюдава средногодишно увеличение на производството на такъв тип стоки с 5.7 на сто. В челната тройка влиза още производството на инструменти и апаратура за научни цели – 4.4%, електрическите машини – 3.7% и авиационната и космическата индустрия с 1.2 на сто средногодишно увеличение за 10-годишния период.

Има обаче и сектори, в които се наблюдава обратната тенденция.

Най-негативно развитие между 2010 и 2020 г. по отношение на разработката и внедряването на високи технологии в произвежданата продукция се наблюдава в сферата на производството на неелектрически машини – средногодишно с 3.1%. В по-малка степен, но все пак крачки назад в хай-тек развитието в ЕС, отбелязва секторът за производство на електроника и телекомуникационно оборудване – с 1.3% средногодишно. При компютрите и офис оборудването спадът е с 0.7%, а най-малък е той в химическата промишленост – 0.6 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във