Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Евростат пуска статистическо „табло“ за управление на възстановяването от COVID-19

Евростат пусна статистическо „табло“ за управление на възстановяването от COVID-19. Онлайн инструментът съдържа месечни и тримесечни статистически индикатори от различни области, които показват как икономиките и социалните системи на страните от Европейския съюз се развиват по време на пандемията.

„Таблото“ има 20 показателя, които обхващат области като макроикономическо развитие, бизнес и търговия и пазара на труда. Информацията ще се актуализира всеки месец с последните налични данни и ще се обогатява с нови показатели. То е разработено с участието на Националния статистически институт и Европейската статистическа система (ЕСС), заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Европейското табло за управление на възстановяването, основано на статистическата информация, разполага с интерактивен инструмент, свързан с базата данни на Евростат. Всеки индикатор може да бъде визуализиран посредством интерактивна графика. Възможни са също сравнения между държави и във времето, като данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно. Всяко негово издание ще съдържа коментар, описващ икономическата и социалната ситуация през последния наличен период.

Приоритетът на ЕС през 2021 г. е да изведе успешно европейската икономика от безпрецедентната криза, причинена от пандемията COVID-19, твърди Паоло Джентильони, комисар по икономиката, и добавя, че за да се вземат правилните решения, трябват обективни и навременни данни. Именно затова и днешната инициатива на Евростат и другите членове на Европейската статистическа система е толкова важна.

Инициативата е част от общите усилия на Европейската статистическа система за реакция при кризи. В края на миналия месец на срещата на високо равнище на Евростат и председателите на националните статистически институти на държавите членки беше приет Висбаденският меморандум за координиран отговор при бъдещи кризи, които ще изправят ЕСС пред нови предизвикателства. Документът очертава редица общи мерки и действия , които да осигурят производството и разпространението на качествена статистическа информация. Споразумението беше част от приоритетите на Германското председателство на ЕС в областта на статистиката.

Според Мариана Коцева, генерален директор на Евростат „новото европейско табло за възстановяване на статистиката ще информира и подкрепи политиците при вземането на адекватни и навременни решения за преодоляване на кризата COVID-19. То отразява способността на европейските статистици да реагират бързо на възникващите нужди от данни.“

Статистическото табло може да бъде намерено на уебсайта на Евростат. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във