Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европейският лидер "Енери Дивелопмънт" влиза в бизнеса с фотоволтаична ел.енергия у нас

Фотоволтаичните електрически централи бавно си пробиват път към електрическата мрежа на страната. Произвежданата от тях енергия вече е част от нашето ежедневие. През последните години поради нарастващото търсене на възобновяеми енергийни източници, производството на соларни клетки и фотоволтаични паркове напредва значително.

Слънчевата енергия е ресурс с неограничен потенциал. С развитието на технологиите цените на тази ел.енергия постоянно падат въпреки увеличаващото се търсене. Тъй като енергията от фотоволтаиката може да се произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на национално, местно и индивидуално ниво. Секторът е перспективен, а конкуренцията - голяма. Само Българската фотоволтаична асоциация,например, обединява над 400 компании от ВЕИ сектор в страната, сред които има производители на соларни панели, проектанти, консултанти, посредници, научни и образователни организации. А перспективите пред сектора са големи и са свързани с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, отговаряща на европейските "зелени" стандарти енергетика.

Затова не е случайно навлизането у нас и на изявени европейски компании, които развиват проекти в областта на възобновяемата енергия.

Австрийската "Енери Дивелопмънт" ГмбХ (Enery Development GmbH) ще закупи 100% от акциите на две софийски фирми "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД и на "Номак България" ЕАД, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Регулаторът е разрешил да се осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху тези две дружества. Те пък са под контрола на "Международна компания за хидро и електрически проекти - АКВА ПАУЪР", Саудитска Арабия, която работи чрез тях само у нас.

Тъй като общите обороти на всички фирми, които участват в концентрацията, надхвърля 25 млн. лева, те са задължени да уведомят Комисията за защита на конкуренцията.

"Енери Дивелопмънт", което е учредено в края на август миналата година, е специализирано в разработване, изграждане и експлоатация на проекти в областта на възобновяемите енергии. То, както и корпоративните групи, към които тази компания принадлежи, не осъществяват търговска дейност в страната. Те работят приоритетно на територията на Европа.

Основната дейност на "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" е производство и продажба на електроенергия чрез опериране на фотоволтаични съоръжения. Към момента това става чрез фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Проектът в Караджалово е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула. Слънчевата централа е в експлоатация от май 2012 година. Пиковата й мощност е 60.4 мегавата. Произвежданата електрическа енергия от Парк "Караджалово" се изкупува на различни пазарни сегменти, съгласно действащото законодателство. "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" не продава електроенергия на крайни клиенти.

Третата фирма, която участва в концентрацията - "Номак България", е основана през 2012 година. Тя осъществява експлоатация и поддръжка на фотоволтаичен парк "Караджалово". Тези дейности включват експлоатация, управление, ремонт, инженеринг, монтаж на оборудване, инсталации и/или съоръжения във връзка с фотоволтаичната електрическа централа.

Покупката на "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" (като собственик на фотоволтаичен парк) и "Номак България" (като дружество, специализирано в експлоатация на фотоволтаичен парк, със съответните управленски и технологични познания) е част от цялостната инвестиционна стратегия на "Енери" (и съответно, контролиращите го дружества). Навлизане на българския пазар е от основно значение за цялостната стратегия на компанията, с оглед на потенциала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, който съществува в България, както и наличието на управленски опит и технологични познания.

Според оценката на КЗК, сделката няма да окаже въздействие върху нито един от съответните продуктово-географски пазари в страната: производство и продажба/доставка на едро на електрическа енергия в България. А операцията не би увредила или ограничила конкуренцията у нас, доколкото "Енери" и неговата икономическа група не осъществяват дейност у нас в момента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във