Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европейският финансов инструмент SURE е одобрен от България

С решение правителството одобри Доброволното споразумение за гаранция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, подписано за България на 8 юли 2020 г., а за Европейската комисия - на 15 юли 2020 г. Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението със закон.

Инструментът SURE е създаден в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на коронавируса. Чрез него ще се облекчи въздействието на пандемията върху заетостта на населението в най-засегнатите икономически отрасли, смекчавайки отрицателните ефекти от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки.

Инструментът ще допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите членки за покриване на внезапните повишени публични разходи за запазване на работните места. Той ще финансира и някои здравни мерки на работното място, които да намалят рисковете за здравето и да осигурят безопасни условия на труд.

Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, а финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. Инструментът е с ограничен срок на действие - до края на 2022 г.

В одобреното Споразумение се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна, в резултат на създадения инструмент SURE.

Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави на държавите членки. За целта е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от съюза, който е в общ размер на 25 млрд. евро.

Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава членка е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС - съответно максималният размер на ангажимента от България е приблизително 107,5 млн. евро или 0,4 % от брутния национален доход на съюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във