Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европейски иновационен съвет ще подкрепя малкия и среден бизнес

Брюксел създава Европейски иновационен съвет, който ще подкрепя растежа на иновативните малки и средни предприятия. Целта е да бъде гъвкав и леснодостъпен инструмент, където стартиращи компании, малки и средни предприятия да бъдат на едно гише и с достъп до бързо финансиране. 70% от бюджета му (10 млрд. евро) са предназначени за малките и средни предприятия.Съветът ще се допълва от Европейския институт за иновации и технологии, посредством неговите общности на знанието и иновациите, с много силно регионално измерение. Това стана ясно на среща на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и екипа на Българската стопанска камара по покана на председателя на БСК Радосвет Радев..

Предложеният бюджет за Европейския институт за иновации и технологии  за новия работен период е в размер на 3 милиарда евро — с 600 милиона евро (или 25 %) повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма (2014—2020 г.). С него институтът ще финансира дейности на съществуващите и новите общности на знание и иновации  и ще подкрепи капацитета за иновации на 750 висши учебни заведения. Ще стартират и нови общности за иновации в приоритетни области, които ще бъдат подбрани според значението им за приоритетите в политиката за „Хоризонт Европа“. Първите нови общности ще бъдат в областта на културните и творческите индустрии, като се планира те да започнат дейност през 2022 г. В последните години творческите индустрии са разкрили над 6 пъти повече работни места от автомобилостроенето.

Въпреки новите възможности и увеличаването на бюджетите, все още липсват проектни предложения от страните в Източна и Централна Европа. “Необходим е един финансов механизъм за съществуващите консорциуми, в който да могат да се присъединяват страни от Източна и Централна Европа, а през следващите месеци ще се дискутира и отделен механизъм за обмяна на опит”, посочи Мария Габриел.

Експертите от БСК посочиха, че бюрокрацията при подаване и отчитане на проектите, както на национално, така и на европейско ниво отблъсква бизнеса и го демотивира, освен това се наблюдава и липса на синергия у различните институции. “Считаме, че е нужно да има съгласуваност на политиките, както на национално, така и на европейско ниво, за да получи българският бизнес адекватно и навременно консултиране, дори и чисто техническа помощ при кандидатстване”, каза Светлана Дончева, директор на Центъра за управление на проекти към БСК.

Друг проблем е несигурността у самите предприятия, че разработват иновация в смисъла на европейското разбиране. От друга страна, имат и обективно препятствие да отчитат към НСИ разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), доколкото изискванията на счетоводните стандарти се различават за НИРД с дефиницията към статистиката”, посочи зам.-председателят и главен финансов директор на БСК Станислав Попдончев.

Напълно съм съгласна в вашите констатации. За мен ключовата дума е бързо”, посочи комисар Габриел и обясни, че с екипа й са си поставили за цел максимално да опростят процесите. Комисар Габриел посочи още, че работят по създаването на единна платформа с цялата информация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във