Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европейската "зелена сделка" е шанс за българският бизнес да се модернизира

В България около 13 промишлени отрасли са обект на зелена трансформация, като в тях работят 79% от заетите и те създават 79% от добавената стойност в индустрията.

Европейската "зелена сделка" би могла да бъде възможност на българският бизнес да се модернизира и да стане по-конкурентен. От друга страна, за компаниите е важна предсказуемата и стабилна регулаторна рамка, въз основа, на която да планират и осъществяват инвестициите си. Това отбеляза заместник-министърът на икономиката Стамен Янев на конференцията "Европейската зелена сделка след Ковид-19 и българският енергиен преход". Осъществяването на Европейската "зелена сделка" е свързано с инвестиции и сериозни трансформации, за които голяма част от държавите членки нямат все още необходимата готовност.

Според заместник-министърът специално внимание трябва да се обърне на секторите от индустрията с интензивно използване на ресурси и енергия. Енергоинтензивните индустрии са структуроопределящи за икономиката ни в момента и са основата на множество вериги на стойността. Декарбонизацията и модернизацията на този сектор са от съществено значение. По този начин ще се осигурят възможности за привличане и на нови инвестиции, които пък ще помогнат на компаниите да се доближат до неутралитет по отношение на климата.

От различните дискусии по темата става ясно, че при прехода към декарбонизация се очакват редица предизвикателства за българската индустрия. Някои от тях са: риск за конкурентоспособността на българската икономиката поради значителните разходи за нови технологии за изпълнение на изискванията на Зелената сделка, в т.ч. дигитални, ресурсоефективни, технологии за улавяне и съхранение на въглерод, риск от липса на квалифицирани кадри за работа с новите технологии и други.

Решаването на този проблем никак не е лесно. В България около 13 промишлени отрасли са обект на зелена трансформация, като в тях работят 79% от заетите и те създават 79% от добавената стойност в индустрията. Но пък, ако не започнем веднага, то ще изоставаме все повече. 

Има идеи за това. До края на годината Министерството на икономиката предвижда да пусне отделна процедура, свързана с зелени иновации. Също така през следващия програмен период по ПКИП са предвидени около 460 млн. евро, които да бъдат в полза за постигането на така наречената "Зелена трансформация". Но заедно с това трябва да се търсят и други форми на финансиране, да се стимулира създаването на различни форми на кооперация между бизнеса и държавата, което ще подпомогне за този процес.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във