Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ СЕ ЗАЕ С ХЕДЖ-ФОНДОВЕТЕ

Двете основни институции на Европейския съюз - комисията и парламента влязоха в остър сблъсък по въпроса как да се третират хедж фондовете и фондовете за дялово участие. Депутатите гласуваха през седмицата два доклада, в които искат Европейската комисия да предложи ново законодателство, което да подобри регулацията на финансовите пазари и особено дейността на тези структури.
Пол Расмусен от Партията на европейските социалисти предлага на първо място изграждането на хармонизирани норми за рисковия капитал и фондовете за дялово участие в целия ЕС, с които да бъдат премахнати пречките пред трансграничните инвестиции. По отношение на финансовата стабилност евродепутатът предлага да бъдат въведени задължителни капиталови изисквания за всички финансови институции (включително и за инвеститорските фондове), които да отразяват и контролират риска. Докладът на колегата му Клаус Хайне-Лене от ЕНП продължава в същата насока. Той настоява за недвусмислено оповестяване и управление на риска, както и за прозрачност на системите за възнаграждение на ръководителите чрез официалното им одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството.
Според Расмусен е крайно необходимо изграждането на механизъм за надзор на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг и върху спазването на процедурите. Той иска с тази задача да бъдат натоварени както вече съществуващи органи, като Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, така и изцяло нов европейски орган, който да обхваща всички сектори на финансовите услуги - капиталовите пазари, ценните книжа, застраховането и банковото дело. Депутатът предлага и създаването на публична агенция на ЕС за кредитен рейтинг, която да насърчава конкуренцията и да следи за прозрачността в този сектор. Главна дирекция Конкуренция на комисията пък трябва да направи оценка на въздействията на пазарната концентрация и на участниците с господстващо положение в сектора на финансовите услуги в международен план. Тя следва да прецени доколко правилата на общността за конкуренцията всички участници на пазара прилагат, има ли незаконна концентрация, или необходимост от премахване на пречките пред нови участници. Комисарят по вътрешния пазар Чарли Маккрийви бе категоричен, че на този етап подобни мерки са необосновани и излишни. Според него отговорност за сегашната финансова криза носят банките, ипотечните кредитори и рейтинговите агенции, а не инвестиционните фондове. До края на годината Макрийви трябва да предложи нови норми, съобразени с предложенията на Европейския парламент, или обстойно да обоснове мотивите си против тях. Това изискване е част от нововъведена процедура в европейските институции. В миналото Европейската комисия не беше длъжна да дава обяснения пред колегите си от Страсбург.

Facebook logo
Бъдете с нас и във