Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европарите за опазване на природата се пилеят от некомпетентност

Страната ни губи милиони от парите за Натура 2000

Напоследък изникна въпроса "Къде отидоха парите, които европейските и българските данъкоплатци заделиха за развитието и поддържането на екологичната зона "Натура 2000"?" Според природозащитниците, началниците на държавата не успяха да се справят с ангажимента си да изпълнят целите на Оперативна програма "Околна среда" (основният финансов инструмент за изпълнение на политиките за опазване на биоразнообразието и Натура). И забатачиха работата така, че през втория програмен период (2014-2020 г.) около една трета от предвидените 200 млн. лв. се оказаха пропилени.

 

От "Коалиция да остане природа в България" твърдят, че 5 млн. лв. са били загубени заради забавяне на  усвояването, а около 50 млн.са били прехвърлени в перата за борба с коронавируса. Преди дни природозащитниците повдигнаха завесата за какво точно става дума:

голяма част от еко милионите са били прахосани

за зле изпълнени дейности, а други са отишли за дейности, които пряко увреждат природата.

Конкретните примери са повече от стряскащи. В Национален парк "Пирин" една трета от бюджета за проект по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) е отишъл за ремонт на пътища. В национален парк "Централен Балкан" и до днес тече ремонт на пътя от Беклемето до хижа "Дерменка", който "изяжда" близо 40% от бюджета на проекта. Нищо, че в обосновката на дейността се казва, че едва 4% от антропогенната ерозия е причинена от моторни превозни средства.

Аргументите на  еколозите потвърждава  едно сравнение с Програма "ЛАЙФ", Направление "Природа", която се управлява от Европейската комисия и в която се прилагат най-добрите практики за природозащитни проекти. Там по повод на проектите за опазване на обекти от "Натура 2000", правилата гласят, че разходите за инфраструктура не трябва да надвишават 25 на сто.

Подобен е случаят и със строителство в зоната за ограничаване на човешкото въздействие в национален парк „Рила“. С цел намаляване на антропогенния натиск върху крехката екосистема на циркуса на седемте рилски езера , дирекцията на националния парк е започнала реализацията на проект за израждане на алеи. Идеята е била да се спре разпрашаването на ерозиралите пътеки, да се намали постъпването на пръст и прах в ледниковите езера, с което се повишава количеството на органика, а това пък води до постепенното им заблатяване.

На практика обаче проектът причини вреда, вместо да донесе полза: 

доведе багери в зоната за ограничаване на човешкото въздействие,

където всякакво  строителство е забранено. Оказва се, че на никого от екоминистерството не му е хрумнало да търси в  тази посока  истинската причина за проблемите на езерата.

Елегантно подминат е и "приноса" на  лифта, който е изграден без ОВОС  и който бълва хиляди туристи всеки  ден. Фактите сочат, че от момента на неговото пускане през 2009 г, има дни, в които той качва по 3000-4000 души (около 120 000 човека на сезон).

Проектът за електро-пастири край езерата в национален парк „Пирин“ е другата  меко казано странна хрумка. Въпросното съоръжение  вместо да реши един проблем  създава нов. Европейските  средства по мярка за пасторализъм (от селската програма) в националните паркове докараха там голям брой крави. Еколозите са категорични, че тук  не се упражнява контрол нито върху броя на животните, нито върху местата, в които те пребивават. Резултатът е, че

паркът е силно замърсен с говежда тор,

а туристическите пътеки до езерата и животните причиняват не само ерозия на бреговете, но и огромно замърсяване.

За да бъде замазана ситуацията, хората от екоминистерството решили да похарчат парите по тази програма за ограничаване достъпа на кравите до езерата чрез... електро-пастири. Колкото и смехотворно да звучи, това е положението: проблем, създаден с евросредства от един фонд, да се „решава“ с евросредства от друг фонд. Как ли изглеждаме в очите на европартньорите?

Не малко европейски пари бяха отпуснати и за промотиране на "Натура 2000". Те обаче по някаква странна логика се отидоха при организация, чиято

единствена дейност досега е очерняне на мрежата.

Или поне такава е оценката на  еколозите.

Една от процедурите по оперативната програма е "Споделена визия за екологичната мрежа "Натура 2000" в България". Очакваните резултати са „подкрепа на видовете и местообитанията от мрежата "Натура 2000" с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, чрез повишаване на информираността на заинтересованите страни“. Конкурсът за област Бургас е спечелен от Национална асоциация "Българско Черноморие", която - според природозащитниците - от години разпространява... анти-Натура послания. И няма нито биологична експертиза, нито познания за видовете и местообитанията им.

Пак според природозащитниците, в забвение тънат и европейските директиви по отношение на мониторинга на  състоянието  на видовете и местообитанията от "Натура 2000". Те напомнят, че на всеки шест години държавите членки са длъжни да докладват резултатите от тази дейност като дадат оценка на това състояние. В България обаче 

липсва систематично държавно финансиране на тази дейност.

Така например през 2019 г. ековедомството избира мониторингът за докладването да бъде  базиран на проектен принцип с финансиране от оперативната програма и организира процедурата за мониторинга на база на обществена поръчка. Заради съдебни дела и разпри по този повод, договорът за мониторинга е бил сключен... броени месеци преди самото докладване.

Така  не само  полеви проучвания не бяха осъществени, но и докладването към Европейската комисия се извърши на база литературни и на стари данни... Към момента средствата за дейността са напълно пропилени, тъй като оценките са необосновани и не дават реална информация за бъдеща природозащитна работа“, заявяват еколозите.

В този ред следва да се спомене

и още един милион,

потънал за проекта "Управленски подход за "Натура 2000", с който уж беше разработена концепция за това къде ще се разположат органите за управление на защитените зони.

На практика проектът предложи пълна трансформация на начина, по който се планират, разработват и одобряват плановете за управление на защитените зони, както и на начина, по който администрацията се консултира със заинтересованите страни.

Този "подход" беше трансформиран от екоминистерството в предложения на промени в сега действащия закон, който регламентира "Натура 2000". Тук е моментът да припомним, че тези предложения за промяната в норматива, аргументирани  уж с наказателна процедура от ЕК, на практика обезсмислят мрежата. Те предвиждат още четири години да не могат да се приемат природозащитните цели на зоните от мрежата. А когато няма определени цели, всяко инвестиционно намерение ще бъде разрешавано от ековедомството!

От казаното  дотук не е трудно да се направи извода, че голяма част от европейските милиони, предназначени за опазване на природата, не само не са отишли по предназначение, но са били (меко казано) разпилени. Дали от некомпетентност, или по други причини... май няма да се разбере.

Facebook logo
Бъдете с нас и във