Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Европарите стимулират родното земеделие

Благодарение на програмите на Европейския съюз, от софийската областна дирекция "Земеделие" отчитат ръст на земеделците и обработваемата земя. Това стана ясно по време на представянето на проект за подобряване на квалификацията и работата с клиенти на служителите в областната дирекция. Проектът "Ефективност и устойчивост на модерната администрация" се осъществява по ОП "Административен капацитет".

"Благодарение на европейското подпомагане в земеделието много се увеличи площта, която се обработва, и регистрираните земеделски производители. Европейските пари дадоха стимул на нашето родно стопанство, защото ние реално имаме климат и условия за отглеждане на плодове и зеленчуци, но не сме конкурентни на пазара с цените", каза директор на ОД "Земеделие" - Софийска област Христина Стойкова. Тя обясни необходимостта от реализацията на проекта с довода, че областните дирекции са най- важните звена към Министерство на земеделието. Стойкова допълни още: "В държавната администрация заплатите са ниски и единственият начин да стимулираш служителите са обученията . Това повдига нивото на администрацията и работата с клиентите, но от друга страна дава самочувствие и нови знания на всеки кадър".

Координаторът в екипа по проекта и главен директор на Главна дирекция "Аграрно развитие" Янко Янков изказа удовлетворение от резултатите, постигнати до момента от предходния проект на областната дирекция. Той играе ролята на основа за този и също се отнася за подобряване работата и компетентността на служителите. По думи на Янков от проведените до момента атестации на участниците в първия проект се отчита голяма успех от проведените обучения.

В рамките на проекта се цели не само усъвършенстване на компетентността на служителите в софийската дирекция, но и повишаване на мотивацията им. За целта Института по публична администрация ще проведе общо десет обучения. Още две пък ще бъдат реализирани от външен изпълнител. Обучени ще бъдат общо 100 служители от областната дирекция. Проектът е на стойност малко над 89 хил. лв. и трябва да приключи през август тази година.

 

Мая Иванова

Facebook logo
Бъдете с нас и във