Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Европа продължава да следи авиокомпаниите ни под лупа

България беше включена в  „черния списък” на Регламент 2105 от 9 декември 2019 г. за авиокомпаниите, на които са наложени „операционни ограничения в границите на Съюза”. Според текст в него, въз основа на анализ от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) на няколко държави членки, сред които и България, са наложени „определени мерки за принудително изпълнение“.

 

В края на 2019-та излезе и информация, че италианският авиационен регулатор ENAC официално е предупредил местните авиокомпании да бъдат внимателни в отношенията си с четири български авиопревозвача.

Освен това, при одита на националния ни авиационен регулатор - Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) от страна на Международната организация за гражданска авиация ICAO по Универсалната програма за контрол на безопасността, проведен през април 2018 г., оценката на изискванията за безопасност е намалена от 83.13% на 68.32 на сто. За сравнение - средната оценка за 56-те държави от Европа и Северния Атлантик е 77.27 процента.

Въпросът е защо цяло десетилетие след падането на предпазната клауза за гражданската ни авиация (септември 2008-а), която беше наложена на страната преди присъединяването ѝ към ЕС, тя отново попадна под специалния мониторинг на EASA и на Комитета за авиационна безопасност към Европейската комисия? Нещо, което наложи значително увеличаване на наземните инспекции SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) на самолетите на български авиокомпании.

Има обаче и още един - не по-малко важен въпрос: "Какво прави новото ръководство на ГД ГВА за изваждането на нашата гражданска авиация от "черния списък?" Отговорът му наистина е ключов за нейното по-нататъшно развитие, защото според Регламент 2018/1139, ако съответните европейски регулатори констатират "сериозна и трайна неспособност на дадена държава членка ефективно да изпълнява някои или всички свои задачи, следва да се установи Механизъм за подкрепа на националния регулаторен орган" като функциите на неможещата администрация се изземат и се възлагат на друга държава членка на ЕС.

Тоест, когато Европа констатира, че не можем да се справим с проблемите, функциите на "Гражданска въздухоплавателна администрация" ще се поемат от администрацията на друга държава членка. Процедура, която ще унизи България в очите на цивилизования авиационен свят.

В тази връзка изпратихме актуални въпроси до главния директор на ГД ГВА инж. Христо Щерионов, който отговори подробно на всеки от тях. Поради ограниченото място ги представяме на читателите със съкращения:

 

Христо Щерионов, Главен директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" пред "БАНКЕРЪ":


През ноември излизаме от черния списък


Г-н Щерионов, какво прави "Гражданска въздухоплавателна администрация" за излизане от „черния“ Регламент 2019/2105?

- С Регламент 2019/2105 всъщност се изменя Регламент (ЕО) № 474/2006 от 22 март 2006 г. за създаване на списък на ЕС на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на общността. За първи път българска авиокомпания е засегната още с Регламент 2018/871 от 14.06.2018-та, като в следващите 4 регламента, вкл.  и 2020/736, България продължава да бъде включена в Регламентите за изпълнение, за да се наблюдава относно действията, които предприема за авиационните превозвачи при наличие на рискове за безопасността.

На своето заседание през май 2020 г. Комитетът по безопасност към Европейската комисия прие решение всички оператори под надзора на ГД ГВА да бъдат поставени в приоритетния списък за инспекции, защото поддържат висок коефициент (над 1.0) в продължителен период от време (12 месеца).

Другата причина е, че не са предприели своевременни действия за подобряване нивото на безопасност и понижаване на коефициента. Вследствие на това решение авиокомпаниите ни са обект на интензивни инспекции. Тези от тях, които в продължение най-малко на една календарна година поддържат висок коефициент (около и над 1.0), по предложение на експертна група от EASA, която подпомага Комитета по безопасност, се включват в приоритетния списък. Целта е с чести инспекции да се отчете повишаване нивото на безопасност на дадения оператор и съответно - понижаването коефициента му. На заседанието на въпросния комитет през ноември миналата година статутът на българските авиокомпании не бе променен, защото пандемията от COVID-19 ограничи броя на инспекциите и не позволи отчитане на реално постигнатите резултати.

Какво показват инспекциите, които се правят на нашите самолети по чуждестранните летища?

- Интензивният брой одити и инспекции, извършени в периода май 2020 - май 2021 г. (според контролните карти, съгласувани с EASA) показват значително подобрение. Въпреки ограничената дейност на авиокомпаниите заради пандемията, коефициентът на работещите през последните 12 месеца е далече под 1.0. Има само 3 български авиокомпании с незакрити несъответствия (общо 3 броя), за които са предоставени коригиращи действия, които са в процес на оценка и предстоящо закриване. Общият брой несъответствия от началото на 2020-та до момента е 53. Несъответствия, изискващи незабавни мерки преди следващия полет, не са идентифицирани. Данните от инспекциите показват, че коефициентът на българските авиокомпании за последните 18 месеца (от август 2019 г. насам) е намален до 0.8, а за последните 12 месеца – до 0.72.

Кои са следващите стъпки на ръководената от Вас дирекция за решаване на проблема?

- От октомври 2019-та досега два пъти годишно (през април и октомври) България изготвя доклад за надзорната си дейност до Еврокомисията и Европейската агенция за авиационна безопасност. С моя заповед от 29 януари 2021 г. е наредено да се проследяват постоянно резултатите от SAFA-проверките на българските самолети по чуждите летища. На всеки 15 дни националният SAFA-координатор изготвя доклад за състоянието на авиокомпаниите, проследяват се тенденцията на несъответствията и се предприемат допълнителни мерки. Преди заседанието на Кабинета по безопасност на 18 и 19 май ГД ГВА се обърна с писмо до EASA с копие до Европейската комисия, в което подробно беше описан надзорът, на които са подложени авиокомпаниите ни. Отправена е молба за преразглеждане на присъствието на операторите ни в приоритетния списък. Отчетен е и периодът на пандемията, през който обемът на тяхната дейност е намалял драстично.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предприема редица мерки на засилен контрол над авиокомпаниите. На редица срещи с EASA е отчетен напредъкът на администрацията ни по отстраняването на несъответствията, идентифицирани след инспекции. Активно се работи и по изменение на Наредба № 37, в която ще бъдат заложени реални мерки за прилагане в случай на повишаване на коефициента на даден авиационен оператор, например - увеличаване честотата на извършваните инспекции и при необходимост - спиране действието на издадени сертификати.

Може ли да се смята, че опасността от прилагането на Механизма за подкрепа спрямо ГД ГВА е избегната?

- На последната среща на националните координатори на държавите-членки, проведена на 14 април 2021 г., беше отбелязан напредъкът на България в цялостната надзорна дейност. Реална представа за това дава намаленият коефициент на операторите след извършените инспекции - от 1.02 (през 2019 г.) на 0.72. България не беше включена в последния Регламент 2020/1992 от 2 декември 2020 г., т.е. вече не сме в списъка на държавите с просрочени несъответствия от най-висока категория. Очаквам на заседанието на Комитета по безопасност през ноември 2021-та да бъде взето решение за изваждането на българските авиокомпании от списъка с интензивни инспекции. Така че няма основания за прилагането на Механизма за подкрепа към ГД ГВА.

 

Белчо Цанев

Facebook logo
Бъдете с нас и във