Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОПА НИ СЕ ДОВЕРЯВА ЗА ОБХВАТА НА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Партньорската проверка за изпълнението условията на Брюксел по задължителната застраховка Гражданска отговорност този път се състоя на територията на Европейската комисия. Пратениците ни са представили напредъка на страната при прилагането на правилата, свързани със задължителната застраховка Гражданска отговорност като резултатите от пререгистрацията на българския автомобилен парк, както и приетите неотдавна промени в Кодекса за застраховането. Всички тези мерки бяха приети изключително добре от ЕК и очакваме напредъкът ни да бъде отразен в следващия мониторингов доклад, каза специално за в. БАНКЕРЪ заместник-председателят на КФН и ръководител на Застрахователен надзор Ралица Агайн. Тя обясни, че още през пролетта проблемът с Гражданската отговорност е преминал от червената в жълтата зона. Надяваме се и очакваме през есента да бъдем справедливо поставени в зелената зона, коментира тя.
Експертите от ЕК изразили одобрението си
че България е постигнала бърз и сериозен напредък , а поднесената им информация е изчерпателна и достатъчна. От Съвета на Бюрата за Зелена карта са пожелали да направят обаче още една партньорска проверка, която най-вероятно ще се състои през октомври. Те искат още веднъж да се уверят, че отчетеният от България 98% обхват на застрахованите с Гражданска отговорност автомобили е действителен. Ще припомним, че на годишната си Асамблея през пролетта на 2006 г. у нас пратениците на държавите членки на Съвета на Бюрата не ни гласуваха доверие и отложиха решаването на проблема за есента. В случай че октомврийската проверка установи, че броят на незастрахования автомобилен парк е под 10%, споразумението ще бъде подписано до края на 2006 г., без да е необходимо да бъде свиквана нова Асамблея на Съвета на Бюрата за Зелена карта, обясни за БАНКЕРЪ Ралица Агайн. Всяка от държавите - членки ще подпише споразумението самостоятелно и то ще влезе в сила от 1 януари 2007 г. в случай, че сме се присъединили към ЕС. Тогава българските автомобили спокойно ще се движат в границите на ЕС, без да бъдат проверявани за наличие на застраховката Гражданска отговорност. Българската регистрационна табела ще е напълно достатъчно доказателство за това, че автомобилът е застрахован.
Функциите на Националното бюро за Зелена карта и на Гаранционния фонд
се запазват и при новите регулации по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Гаранционният фонд и занапред ще изплаща обезщетения, когато виновният водач няма застраховка Гражданска отговорност. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (Зелена карта) ще бъде натоварено и с компенсираща функция. В случай на настъпило произшествие в чужбина, независимо дали българският автомобил е бил застрахован или не е, ако увреденото лице не получи в срок до три месеца обезщетение от застрахователя, тогава ще му го изплати Националното бюро на българските автомобилисти за Зелена карта, а впоследствие то ще урежда регресно вземанията си и взаимоотношенията си с българските институции.
Аналогът на БАЗЕЛ 2 за застраховането се нарича Платежоспособност 2
В Брюксел очевидно са удовлетворени и от измененията в нормативната уредба на застраховането, които още по-пълно хармонизират с европейското законодателство. С приемането на Наредбата за счетоводното отчитане на застрахователните компании, която предстои да бъде публикувана в Държавен вестник, отчетите на застрахователите би трябвало да станат по-достоверни, казват от КФН. С приемането на тази наредба вече сме с малка крачка напред към проекта на ЕК по програмата Платежоспособност 2, която е насочена към модернизиране на европейското законодателство в областта на застраховането, по-специално за отчитане на различните рискове в дейността на застрахователите, така че надзорните органи да разполагат с точна и достоверна информация за финансовото им състояние, коментира Ралица Агайн. Акцентът в случая пада върху платежоспособността на компаниите. Изискванията му обаче няма да бъдат въведени в близките няколко години, тъй като в общоевропейското правителство все още бистрят правилата за капиталовата адекватност на застрахователите. Но, така или иначе, то ще бъде прието в обозримо бъдеще от ЕК като директива и ще трябва да го изпълняват всички застрахователи в Европейската общност, казва ръководителят на застрахователния надзор в КФН.
В пъти ли ще поскъпне Гражданска отговорност?
Този въпрос интересува милионите български автомобилисти. И със сигурност той ще получи отговор след броени дни - след 1 септември, когато изтича срокът за подаване на заявления за прелицензиране на застрахователите, които предлагат задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. След тази дата КФН ще е в състояние да представи пред българската общественост данни за цената на задължителната автомобилна застраховка на дружествата след 1 януари 2007 г., тъй като с документите за прелицензирането си застрахователните компании депозират в надзора и тарифите си, придружени с актюерските обосновки към тях.
Друг е въпросът как върви прелицензирането на компаниите, които предлагат задължителната застраховка. Със сигурност и те са притеснени, защото срокът бе променен - до 1 септември, вместо до 1 декември, както бе първоначално обявено. Към днешна дата само няколко от дружествата са успели да подадат документите си, съобщават от КФН. Очакваме до края на месеца и останалите да го сторят. Отличникът е ЗК Орел, която даже вече е получила лиценза си. Ралица Агайн каза, че започва притокът на молби, а лицензираните за Гражданска отговорностса общо 17. И тъй като до 1 септември остават дни, бързането ще е голямо. Пропусналите уречения срок автоматично губят правомощията си да застраховат с Гражданска отговорност.
Апетитът и на чуждестранните застрахователни компании
идва с яденето.
Наблюдава се тенденция на засилен чуждестранен инвеститорски интерес към българския пазар , коментира Ралица Агайн. Тенденцията според нея ще продължи и в бъдеще. Големият австрийски застраховател Винер Щетише получи по-рано тази година разрешение да придобие квалифицирано участие в Булстрад, италианците от Дженерали - от Орел, и така нататък. Акционерното участието на големи и стабилни институции на на българския пазар неминуемо ще гарантира финансовата стабилност на българската застрахователна индустрия.БАНКЕРЪ научи пръв, че на 23 август КФН е издала лиценз на новите застрахователни компании ОББ - Eй Ай Джи Животозастрахователно дружество и ОББ Ей Ай Джи Застрахователно и презастрахователно дружество.
Застрахователните посредници също се прелицензират
Броят на застрахователните брокери в страната вече надхвърля двеста. Размножаването им не е в ущърб на потребителите, тъй като те по дефиниция са призвани да защитават интересите на застрахованите. Кодексът за застраховането въведе по-високи изисквания към посредниците. Така например посредниците трябва да използват клиентска сметка, по която клиентите да превеждат застрахователните си вноски и от която да получават обезщетенията си, когато посредникът е предвидил да гарантира интересите на клиентите си по този начин. Другият начин да се гарантира сигурността на потребителите е брокерът да разполага с достатъчно собствени средства, които законодателят в съответствие с европейските директиви е преценил, че трябва да бъдат не по-малко от 4% от годишния му премиен приход, или не по-малко от 30 хил. лева. Новата законова рамка поставя изискване и за професионален опит на членовете на съвета на директорите и на всички управителни органи на посредника, както и за по-висок размер на задължителната застраховка за професионалната му отговорност. Според добре запознати с тенденциите на пазара новопоявилите се у нас мощни чуждестранни брокерски компании може да проявят интерес и да започнат да изкупуват местни брокерски дружества. Примери в подкрепа на това твърдение обаче все още няма. Пазарът е свободен и е възможно да се стигне до сериозно разместване на пластовете и в този сегмент на застрахователния бизнес, прогнозират експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във