Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврокомисията започна процедура срещу България заради ВЕЦ-ове

Европейската комисия започна пилотна процедура заради нарушения при малките водноелектрически централи (ВЕЦ) по българските реки. Комисията уведоми WWF България, че след жалба, подадена от организацията, е взето решение за започване на пилотна процедура.

София има срок от десет седмици да предостави информация на Брюксел, след което отговорите на българската страна ще бъдат анализирани. В случай че те са неудовлетворителни, от Комисията е възможно да открие наказателна процедура срещу страната.

Пилотната процедура е задействана след две отделни жалби, които са обединени от Комисията. Първата е внесена от риболовен клуб "Балканка", Българско дружество за защита на птиците, Българско каяк общество и др. а втората - от WWF България, Сдружение за дива природа "Балкани" и рибарско сдружение "Балканка" - Благоевград.

Според жалбоподателите липсата на адекватен контрол върху ВЕЦ нарушава три евродирективи - за стратегическата екологична оценка, за хабитатите, както и рамковата директива за водите. Нарушенията са свързани с режима на издаване на разрешителни в противоречие с плановете за управление на речните басейни и екологичните оценки към тях.

Според сигналите, липсва контрол от страна на държавата. Еколозите смятат, че не се оценява комулативният ефект - всяка централа се оценява сама за себе си, без да се отчита ефектът, който централите по една река оказват заедно върху екосистемата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във