Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Еврокомисията се зае с колективното финансиране

Европейската комисия представи в четвъртък (8 март) план за развитието на технологичните иновации в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии - финтех). И обяви амбициите си Европа да се превърне в световен център в тази сфера, а европейските предприятия и инвеститори да се възползват пълноценно от предимствата, които единният пазар им осигурява. 

Комисията предлага разработването на нови правила за развитие на платформите за колективно финансиране (crowdfunding). Това е иновативен начин за набиране на допълнителен капител, особено за стартиращите и малките предприятия. Идеята е тези бизнеси да могат да представят проектите си на онлайн платформа и да обявяват, че търсят подкрепа под формата на заем или закупуване на дялово участие. Инвестициите пък се правят в замяна на финансова компенсация.

В рамките на общността тази схема за достъп до финансиране е много по-слабо развита в сравнение с други големи световни икономики, а пазарът е доста фрагментиран. От Еврокомисията смятат, че за тази незавидна ситуация спомага именно липсата на общи правила. Липсата на нормативна уредба изобщо не позволявала на платформите за колективно финансиране да развиват дейност във всички страни членки на ЕС. 

Планът за действие има и друга цел. И тя е да се даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например blockchain, изкуствения интелект и "облачните услуги". Същевременно комисията иска да се повиши сигурността на пазарите и да се улесни достъпът до тях на нови участници.

Предвижда се също създаването на съюз на капиталовите пазари и на истински единен пазар за потребителски финансови услуги. Както и на европейска лаборатория за финансови технологии. Тя ще осигури на европейските и националните органи и на доставчиците на технологии неутрално и нетърговско пространство за взаимодействие.

По-късно през годината Еврокомисията ще докладва за предизвикателствата и възможностите на криптовалутите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във