Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврокомисията поиска България да съобщи мерките за правата на акционерите

Европейската комисия съобщи, че е решила днес да изпрати мотивирани становища до седем държави от ЕС, които са съобщили частично (България, Гърция, Румъния и Испания) или не са съобщили (Кипър, Португалия и Словения) мерките, предприети за прилагане на правата на акционерите.

Държавите трябваше да приложат част от европейските правила в националните си законодателства до 10 юни 2019 г. и да съобщят на ЕК. Институционалните инвеститори и управителите на активи трябва да публикуват информация за своите инвестиционни стратегии и политики за ангажиране. Правилата увеличават прозрачността на възнагражденията на директорите и дават възможност на акционерите да имат думата при определянето на тези суми.

Новите правила въвеждат защитни мерки за материалните транзакции между свързани лица (обикновено дружеството и неговият директор или контролиращ акционер). През юли 2019 г. ЕК изпрати официални писма до шест държави, които не са въвели правилата в националното законодателство. България, Румъния, Гърция и Испания са съобщили за някои мерки и са обявили въвеждането на промените частично, а Кипър, Португалия и Словения все още не са съобщили за никакви мерки в тази посока.

Седемте държави разполагат с три месеца, за да отговорят и да предприемат съответните действия. В противен случай въпросът може да бъде отнесен до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във