Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Еврокомисията одобри четири проекта на НАП

Седем от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като четири  от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите.

Европейската комисия одобри 226 проекта на 27 държави членки за финансиране по линия на новосъздадения Инструмент за техническа подкрепа.

Седем от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като четири  от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите.

Проектите на НАП са насочени към оптимизиране на работните процеси, осъвременяване на използваните методи и въвеждане на нови практики, в съответствие с най-високите европейски стандарти.

Одобрените проекти: 

Проект „Разработване и внедряване на методология за оценка на корупционния риск в Националната агенция за приходите на Република България“ има за цел изготвянето и внедряването на методология за оценка и управление на корупционния риск в НАП.

Проект „Подобряване на управлението на спазването чрез внедряване в Национална агенция за приходите на България на модели за опознаване на външния контекст и повлияване на поведението на данъкоплатците“ има за цел подобряването на нивото на данъчно спазване. 

Проект „Разработване и внедряване на модел за „Хоризонтален мониторинг“ в Българската приходна администрация“ има за цел разработването и внедряването на модел за прилагане на хоризонтален мониторинг, като средство за насърчаване на доброволното спазване от страна на големите данъкоплатци, въз основа на взаимно, информирано доверие, сътрудничество, разбиране и прозрачност на отношенията между тях и НАП. 

Проект „Повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП“ има за цел подобряването на мрежовата и информационната сигурност на агенцията. То ще бъде постигнато чрез надграждането на знанията и уменията на експертите по киберсигурност в НАП, като същевременно се създаде стабилна рамка за управление на киберсигурността, в съответствие с националните и европейски изисквания. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във