Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОИНС СПЕЧЕЛИ МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Евроинс ще е новият застраховател на Националната служба за растителна защита, стана ясно след приключване на конкурса, обявен в бр. 10 на Държавен вестник (4 февруари 2003 година). Дружеството е предложило застрахователна премия от 31 хил. лв. и съгласно решение на комисията, отсяла кандидатурите от 12 март 2003 г., е класирано на първо място. Тази сума ще бъде изплатена по банков път на четири равни тримесечни вноски. Рисковете, които Евроинс ще покрие от името на Националната служба за растителна защита, са Злополука, Пожар и природни бедствия, Електронно оборудване, Кражба чрез взлом и Отговорност на работодателя.Основните критерии, на базата на които е избран изпълнител на обществената поръчка, са: размер на премията (тежест в оценката 25%), застрахователно-технически резерв на кандидата (20%) и размер на печалбата за последните две години (15 процента). Собственият капитал и относителният дял на компаниите на пазара на общото застраховане, както и наличната клонова мрежа в страната имат по 6% значимост при избора. На второ и трето място са поставени ДЗИ - Общо застраховане и ЗПАД Булстрад, с минимална и максимална оферти съответно 21 700 лв. и 36 788 лева. През 2002 г. застраховател на Централната администрация на НСРЗ е било ЗД Интерамерикан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във