Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Eвроинс Иншурънс Груп“ с рекордни резултати за 2021 г.

Една от водещите застрахователни групи в Централна, Източнаи Югоизточна Европа – „Eвроинс Иншурънс Груп“ АД, част от „Еврохолд България“ АД, регистрира рекорден премиен приход и печалба през 2021 г., показва годишният консолидиран одитиран отчет на компанията.

Най-високите резултати в историята
С премиен приход от 1.37 млрд. лв./700 млн. евро (+50%), нетна печалба в размер на 79 млн. лв./40.4 млн. евро, групата постига най-високите си резултати в историята досега. Активите й достигат 2.07 млрд. лв./1.06 млрд. евро в края на декември, което е 29% ръст на годишна база. Застрахователните резерви нарастват с 19% за година до 1.43 млрд. лв./732 млн. евро. Капиталовото изискване за платежоспособност към края на миналата година е на ниво от 131%, което е показател за добра капитализация на групата.
Добрите резултати на „Eвроинс Иншурънс Груп“  за периода се дължат на двуцифрения растеж на подразделенията на холдинга на основни пазари. “Прегледът на основните показатели потвърждава силата на нашата група и ефикасността на стратегията ни за развитие и постигнатата от нас географска диверсификация“ ”, обясни Кирил Бошов, изпълнителен директор на „Eвроинс Иншурънс Груп“. „Справихме се с основните предизвикателства пред индустрията през изминалата година, в това число с обслужването на клиентите по време на пандемията, когато не прекъснахме дейността си нито за миг и в който период разгърнахме допълнително програмата си за дигитализация. Нещо повече, през миналата година ние дори разширихме застрахователния си бизнес в региона, а ЕБВР стана миноритарен акционер в „Eвроинс Иншурънс Груп“, придобивайки близо 10% от капитала на групата”, допълва Кирил Бошов.
Двуцифрен растеж
Голяма част от приходите от застрахователни премии се формира от дъщерните дружества на „Eвроинс Иншурънс Груп“ в Румъния и България. Двете отчитат ръст на премийния си приход от съответно по 67% и 15% на годишна база. Освен на вътрешния пазар, българското подразделение включва резултатите на застрахователната компания още в Гърция, Полша, Великобритания и Нидерландия, където дружеството развива дейност на принципа на Свободата за предоставяне на услуги.

Повечето от останалите дъщерни дружества на групата в Източна Европа също отчитат двуцифрени и дори трицифрени темпове на растеж – „Евроинс Македония“ (+11%); двете украински застрахователни компании, които се развиват успешно преди началото на военния конфликт в страна в края на февруари – „Евроинс Украйна“ (+62%) и „Европейско туристическо застраховане“ (+135%), както и базираната в България „Евроинс Живот“ (+121%).

„Евроинс Грузия“ е единственото изключение със спад на премийния приход (-9%).
Украинските подразделения продължават дейност
Относно ситуацията в Украйна, ръководството на „Eвроинс Иншурънс Груп“ очаква много ограничен ефект върху цялостната дейност на групата. “Двете ни компании в Украйна продължават операциите си предимно в западната част на страната, при намален капацитет и съобразно ситуацията в държавата. Експозицията ни към украинския пазар е малка - в края на 2021 г. активите на дъщерните ни дружества там формират само 2% от общите ни активи в застраховането, а общият им премиен приход e едва 3% от общите приходи от застрахователни премии на групата. Най-важното е, че успяхме
да евакуираме успешно в България всички наши украински служители, техните близки и приятели. Част от евакуираните служители продължават да изпълняват служебните си задължения отдалечено от България. Благодарни сме на всички наши колеги, които ни осигуриха подкрепа в тази мисия”, отбеляза Кирил Бошов.

Органичен растеж и диверсификация
През следващите месеци групата ще се фокусира върху органичен растеж и диверсификация на портфейла, като ще се стреми да подобри още рентабилността си.
Целта е до края на 2025 г. компанията да стане най-голямата независима застрахователна група в Югоизточна Европа с добре диверсифициран портфейл, включващ както общозастрахователни продукти, така и животозастрахователни, и 10 млн. клиенти.
Допълнителни положителни ефекти се очакват и по линия на комбинацията на застрахователния и енергийния бизнес на собственика на „Eвроинс Иншурънс Груп“. През юли миналата година енергийният подхолдинг на Еврохолд - Eastern European Electric Company B.V., придоби седем дъщерни дружества на чешката енергийна група „ЧЕЗ“ в България, придобивайки най-големия дистрибутор (ЕРМ Запад), най-големия доставчик (Електрохолд Продажби) и най-големия лицензиран търговец на електроенергия в България (Електрохолд Трейд). “Тази комбинация предоставя на застрахователния ни холдинг нови възможности за растеж чрез нови услуги и синергия между отделните бизнеси”, допълва Кирил Бошов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във