Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Еврохолд" запазва приходите си в условията на COVID-19 през 2020 г. 

В условията на пандемия от COVID-19 и икономическа криза, една от големите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, запазва приходите си през миналата година,на нивото им през силната за икономиката 2019 година. Това показва предварителният консолидиран отчет на холдинговото дружество. 

През 2020 г. общите приходи на "Еврохолд" достигат 1.59 млрд. лв., което е почти без промяна спрямо предходната година, когато холдингът е реализирал постъпления за 1.6 млрд. лева. Застрахователният бизнес на холдинговата компания, концентриран в "Евроинс Иншурънс Груп" АД, има съществен принос за стабилните приходи, благодарение на разрастването на дейността на групата в Югоизточна Европа. Приходите от него се увеличават с 5% до 1.39 млрд. лева. 

Приходите от финансово-инвестиционна дейност на холдинга, който се управлява от инвестиционния посредник "Евро-Финанс"  АД, също се увеличават - с над 69% до 9.1 млн. лева. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси. В допълнение към брокерските услуги, Евро-Финанс предлага управление на активи, инвестиционно банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за корпоративни и институционални клиенти. 

Останалите сегменти - продажбата на автомобили и лизингът, очаквано бележат спад съответно с 32% до 172.49 млн. лева и 17% до 22,67 млн. лева. "Авто Юнион" е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на "Еврохолд" в автомобилния сектор. Групата включва компании вносители и официални представителства на марки автомобили, мотоциклети и мотопеди, предлагащи пълен обхват от услуги, включително сервизни, тенекеджийно-бояджийни услуги и смазочни продукти. В структурата на "Авто Юнион" се включват шест дъщерни дружества. "Евролийз Груп" е също холдингово дружество, което  обединява инвестициите на "Еврохолд" в лизинговия сектор на Балканите. То е регистрирано като холандска компания с цел по-лесен достъп до финансов ресурс от международните финансови  пазари. В структурата на "Евролийз Груп" влизат шест дъщерни фирми. 

Оперативната рентабилност на групата намалява, а крайният финансов резултат е отрицателен, което се дължи на въздействието на кризата в резултат на пандемията от COVID-19, както и на еднократни ефекти. 

В края на декември активите на дружеството надхвърлят 1.64 млрд. лв. което е с 8.6% повече спрямо 2019 година. 

"Еврохолд България" АД е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. "Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, една от най-големите независими застрахователни групи в Югоизточна Европа. "Евроинс Иншурънс Груп" АД има дейност в 11 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Русия и Беларус. "Евроинс Иншурънс Груп" АД има бизнес още в Гърция и Полша, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във