Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Еврохолд" запазва приходите си на стабилно ниво през третото тримесечие

Дългосрочно, пазарите, на които оперираме, остават с потенциал за добър растеж", коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд"

Една от водещите бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, успява да увеличи приходите си и да съхрани оперативната си печалба в предизвикателен за бизнеса период в условията на пандемия от COVID-19. Това показва консолидираният отчет на дружеството за януари-септември.

Холдингът запазва стабилни позиции на фона на икономическата обстановка в региона. "Анализираме внимателно ефектите от COVID-19 върху дейността ни. Създаденият бизнес модел и капиталова адекватност, инвестициите, които сме реализирали, включително в дигитализация, предприетите мерки за повишаване на ефективността и ефикасността, както и географската ни диверсификация, ни предоставят устойчивост и достатъчно възможности да управляваме възникналите в резултат на пандемията рискове. Ще продължим да укрепваме и консолидираме позициите ни в региона, като целта ни ще бъде да увеличим ефективността на разходите. Дългосрочно, пазарите, на които оперираме, остават с потенциал за добър растеж", коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на "Еврохолд"

Общите приходи на "Еврохолд" за периода достигат 1.21 млрд. лв., което e с 3% повече спрямо деветмесечието на 2019-а, отбелязват от компанията. Постигнатият резултат се дължи на ефектите от разширяването на дейността на застрахователния подхолдинг на групата в Югоизточна Европа (ЮИЕ), увеличените приходи от инвестиционно посредничество и на предприетите от мениджмънта действия по оптимизиране на бизнеса и повишаване на ефективността.

"Еврохолд" реализира оперативна печалба (EBITDA) от 18.1 млн. лв., което е приблизително с една трета по-малко спрямо същия период на миналата година. Крайният нетен финансов резултат е отрицателен - в размер на 12.8 млн. лв., което се дължи на еднократен ефект от увеличението на техническите резерви на дъщерното застрахователно дружество в Румъния в резултат на въвеждането на нова методика за изчисляването им, както и на реализираната от компаниятамайка загуба на неконсолидирана основа.

Активите на "Еврохолд" към края на септември тази година надхвърлят 1.6 млрд. лв., което е с близо 10% повече спрямо декември 2019-а.

Застрахователният бизнес на "Еврохолд", концентриран в "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), има съществен принос за стабилните резултати. Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с над 10% за година до около 1.06 млрд. лв., а тези от застрахователни премии на самата ЕИГ - с малко над 7% за година до 661 млн. лева. Ръстът е постигнат благодарение на експанзията на застрахователната група в ЮИЕ и успешната интеграция на новопридобитите дружества в сектора.

Ключови дъщерни дружества на ЕИГ успяват да увеличат приходите си през деветмесечието. "Eвроинс Румъния", най-голямата застрахователна компания в групата, повишава брутния си премиен приход с 4% на годишна база до малко над 400 млн. лева. При "Евроинс Украйна" ръстът на приходите от застрахователни премии е с 28% спрямо деветте месеца на миналата година до 16 млн. лв. и реализира печалба преди данъци от 2.5. млн. лева. "Евроинс България" повишава премийния си приход с 11% на годишна база до 195 млн. лв. и е на печалба преди данъци от 5.9 млн. лева. "Евроинс Грузия" отчита 59% годишен ръст на брутния си премиен приход до 11.6 млн. лева, а "Евроинс Русия" реализира премии за 32 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1.4 млн. лева.

Най-силно засегнатото от COVID-19 епидемията дружество в групата - специализираното в застраховки за пътувания "Европейско туристическо застраховане" (ERV), свива премийния си приход с 49% за година до 8.4 млн. лв., но приключва на печалба от 2.9 млн. лв. след диверсификация на продуктовото портфолио и пренасочване към алтернативни сегменти в комбинация с оптимизиране на разходите.

На фона на намалената икономическа активност и глобалната тенденция на спад в покупките на стоки за дълготрайна употреба, лизинговият и автомобилният бизнес на "Еврохолд", групирани съответно в "Евролийз Груп" ЕАД и "Авто Юнион" АД, регистрират понижени обороти, но все пак отчитат увеличение на оперативна печалба на годишна база. Финансово-инвестиционната дейност, концентрирана в "Евро-Финанс" АД, допринася положително за повишението на приходите на групата с ръст от 63% на годишна база до над 6.6 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във