Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Еврохолд" ще притежава над 88% от "ЧЕЗ Разпределение" и над 69% от "ЧЕЗ Електро"

Мажоритарният собственик на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД - Eastern European Electric Company B.V., част от "Еврохолд България" АД, ще увеличи дяловете си в двете компании до съответно 88.2% и 69.3% от капитала в резултат на осъществените търгови предлагания и след приключване на сделките с акционерите, които са приели предложенията. 

Търговите предложения на Eastern European Electric Company за изкупуване на остатъчните акции в двете енергийни дружества са приети от общо 143 акционери на "ЧЕЗ Разпределение" и 19 акционери на "ЧЕЗ Електро". Мажоритарният собственик към момента притежаваше 67% от капитала на всяка от двете фирми. След финализиране на сделките той ще придобие допълнителни 408 552 акции или 21.2% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение" за близо 118.9 млн. лв., както и допълнителни 117 акции или 2.3% от капитала на "ЧЕЗ Електро" за около 3.2 млн. лева. През октомври енергийният подхолдинг на "Еврохолд" предложи да придобие остатъчните 33% от капитала на двете дружества за близо 230 млн. лева. 

Общата сума, която „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ ще плати за акциите в двете дружества, е 122 036 400 лева. "Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ има срок до 22 ноември да плати придобитите акции по силата на търговото предложение.

През юли притежаваната от "Еврохолд" - Eastern European Electric Company, придоби седем дружества на чешката "ЧЕЗ Груп" за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. Eastern European Electric Company придоби също компания за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички подразделения на "ЧЕЗ Груп" в България. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във