Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Еврохолд“ придоби пълен контрол в „ЕРМ Запад“ и „Електрохолд Продажби“

Енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от „Еврохолд България“ АД и мажоритарен собственик на „Електрохолд“, увеличи участието си в двете дъщерни компании на енергийната група – „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД („ЕРМ Запад“, с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) и „Електрохолд Продажби“ АД (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“) до 100% от капитала.

Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер преди това не притежаваше. Процедурата започна на 29 август и приключи на 7 септември. Подхолдингът придоби допълнителни 14 416 акции на „ЕРМ Запад“ за близо 4.38 млн. лв. (2.24 млн. евро) или по 303.55 лв. (155.2 eвро) на акция, както и 117 акции на „Електрохолд Продажби“ за 3.41 млн. лв. (1.74 млн. евро) или по 29 161.02 лв. (14 909.79 eвро) за един дял.
Търговите предложения бяха осъществени съгласно чл. 157а от ЗППЦК - търгово предложение за закупуване и/или замяна на акции с право на глас, издадени от публично дружество, от останалите акционери. Двете дружества ще бъдат отписани от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор.
“Както вече обявихме, консолидираме участието си в дъщерните дружества, а компаниите от групата на „Електрохолд“ остават достъпни за инвеститорите на борсата през крайния собственик - „Еврохолд“, чийто акции се търгуват на борсите в София и Варшава, и в чийто отчети се консолидират резултатите на всички подразделения на енергийната ни група. С тази стъпка подобряваме и лихвените условия по синдикирания заем, отпуснат за придобиването на енергийния бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на „Еврохолд“.
„Еврохолд България“ АД е водеща енергийна и финансова група, развиваща дейност основно в Централна, Източна и Югоизточна Европа. „Еврохолд“ е собственик на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, една от големите застрахователни групи в региона. Тя предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 13 европейски държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

„Еврохолд“ е собственик и на Eastern European Electric Company B,V., която през юли 2021 г. придоби дъщерните дружества на чешката енергийна компания „ЧЕЗ Груп“ в България, които вече оперират под бранда „Електрохолд“, имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във