Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Еврохолд" планира да набере до 100 млн. евро чрез нови акции на БФБ

Най-големият публичен холдинг в България и една от големите независими бизнес групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд" АД, планира увеличение на капитала си чрез емисия нови акции на "Българската фондова борса" (БФБ), чрез която компанията ще привлече до 100 млн. евро собствени средства, съобщиха от дружеството. Предложението ще бъде гласувано на извънредно общо събрание на акционерите на 10 април. Предмет на публичното предлагане ще бъдат малко над 79 млн. нови обикновени акции, всяка с номинална и емисионна стойност - съответно 1 лв. и 2.50 лв. за един брой.

В момента капиталът на дружеството е в размер на 197 525 600 лева, разпределени в същия брой акции. За последните дванадесет месеца книжата на холдинга са нараснали от 1.43 лв. до 2.60 лв. за един брой, а пазарната капитализация на компанията е 513 566 560 лева. 

За целите на увеличението на капитала "Еврохолд" ще публикува проспект, който следва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор. Емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 40% от новите акции (31.6 млн. акции). Инвестиционен посредник по увеличението на капитала ще е "Евро-Финанс" АД. "Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане", коментира Васил Стефанов, ръководител “Сливания и придобивания” в "Еврохолд".

Основните акционери в "Еврохолд", в това число мажоритарният - "Старком Холдинг" АД, потвърждават участието си в предстоящото увеличение на капитала. В случай на необходимост от собствени средства за финализирането на сделката с "ЧЕЗ Груп" преди завършването на процедурата по увеличение на капитала на холдинга, основните акционери в "Еврохолд" имат готовност да ги предоставят веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от тях дял в компанията.

"Еврохолд България" АД е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа и най-големият публичен холдинг в България по размер на приходите. Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. "Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), една от големите независими застрахователни групи в Югоизточта Европа. "Евроинс Иншурънс Груп" АД оперира в 11 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия и Беларус. "Евроинс Иншурънс Груп" АД развива дейност още в Гърция и Русия, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. "Евроинс Иншурънс Груп" АД обслужва 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във