Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Еврохолд" финализира покупката на бизнеса на "ЧЕЗ Груп" в България

Асен Христов - председател на Надзорния съвет на "Еврохолд"

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, официално финализираха придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд", съобщиха от компанията.

В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, "Еврохолд" ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - "ЧЕЗ Разпределение България" (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - "ЧЕЗ Електро България", както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - "ЧЕЗ Трейд България". Холдингът също така придобива компанията за IT услуги "ЧЕЗ ИКТ България", фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса - "Бара груп", както и "ЧЕЗ България", която координира и управлява дейността на всички дружества на "ЧЕЗ" в България. 

С придобиването и интегрирането на активите на "ЧЕЗ Груп" у нас, "Еврохолд" ще обслужва близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и столицата София. Дружествата на ЧЕЗ в България имат над 3000 служители . Преди сделката "Еврохолд" пък имаше повече от 3000 служители и предоставяше услуги на около 4 млн. клиенти в 11 страни, основно чрез  застрахователния си подхолдинг "Евроинс Иншурънс Груп" АД. 

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на "ЧЕЗ Груп", общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. "Еврохолд" предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба в размер на почти 200 млн. евро.

“Придобиването на активите на "ЧЕЗ Груп" в България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти, като също така ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от придобитите компании и инвестиционната програма на "ЧЕЗ" в България. Това придобиване е изключително важно не само за нашата компания, но и за бизнеса в България като цяло, тъй като ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и разрастваща се на регионално ниво корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на сделката ни позволява да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще допринесе за бързия растеж на нашия холдинг в следващите пет години. След успешното интегриране на подразделенията на "ЧЕЗ Груп", "Еврохолд" ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на "ЧЕЗ" в България, която ще бъде фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Осигурихме необходимите средства за изпълнението на инвестиционната програма. Благодарим на управленския екип на "ЧЕЗ" за професионализма и сътрудничеството. Също така изказваме благодарност за доверието към всички наши партньори, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, адвокати, служители и на целия екип, ангажиран с тази голяма сделка - над 100 души работеха усърдно за успешното й финализиране”, отбеляза Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България". 

По думите му “Еврохолд" ще фокусира бъдещото си развитие в два основни сектора - застраховане и енергетика. "Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива дейност на пазарите в Централна, Източна и Югоизточна Европа и бившия СССР. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите доставчици на ютилити услуги в региона”, добави Христов. 

"Еврохолд" ще запази голяма част от мениджърския екип на "ЧЕЗ България", за да съхрани натрупания опит през годините, но в същото време ще покани в борда и външни експерти, всеки от които има над 25 години опит в сектора на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа. 

"Еврохолд", с подкрепата на своето подразделение "Евро-Финанс" АД,  финансира придобиването на подразделенията на "ЧЕЗ Груп" в България чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на "Българската фондова борса", както и чрез комплексно по своята структура външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции. Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие, банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка и "Обединена българска банка" - водещи мениджъри.          

По-рано този месец "Еврохолд" набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции. След увеличението на капитала мажоритарният акционер в "Еврохолд" - "Старком Холдинг" АД, запази контрол в компанията с над 50% дял. Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на "Еврохолд" и стана третият по големина акционер в компанията след "Старком Холдинг" и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Инвестиционният посредник "Евро-Финанс" беше водещ мениджър на публичното предлагане на "Еврохолд". Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента и координатор по предлагането.

Eто и другите основни консултанти по сделката заедно с "Евро-Финанс", J.P. Morgan и Renaissance Capital:

● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - главни правни консултанти  

● PWC 

● NERA 

● AFRY 

● Grant Thornton 

● The Bank of New York Mellon 

● The BNY Mellon Corporate Trustee Services 

● Банка ДСК

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във