Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Еврохолд България“ ще изкупува собствени акции

„Еврохолд България“ АД да не разпределя дивидент за 2021 година, решиха акционерите на дружеството.

Общото събрание обаче взе решение „Еврохолд България“ и/или други, свързани с компанията, фирми да придобият акции от капитала на публичното дружество посредством обратно изкупуване.
Ако книжата се придобиват от „Еврохолд България“, става въпрос за до 3% от общия брой акции в рамките на една календарна година.
В случай че книжата се изкупуват от други, свързани с „Еврохолд“ фирми, броят им не може да бъде повече от 10% от капитала на публичното дружество.
Процедурата ще бъде изпълнява в следващите до пет години. Изкупуването ще става в рамките между 1.80 лв. и 5 лв. за една акция.

В момента капиталът на мегахолдинга е в размер на 260 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинал от 1 лев. Акциите на „Еврохолд България“ се търгуват на „Българска фондова борса“ при цена от 2.18 лв. за един брой.
„Евро – Финанс“ АД ще е инвестиционният посредник, на когото да бъде възложена поръчката за обратно изкупуване.
Управителният съвет ще определи всички останали конкретни параметри по процедурата.

Общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ прие докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
Членовете на Управителния и Надзорния съвет са освободени от отговорност за дейността им през миналата година. Заедно с това е подновен мандатът на членовете на надзора за нов срок от пет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във